Vägverket

LGF-skylt på tre- och fyrhjuliga mopeder från den 1 november 2004

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 19:00 CEST

Tre- och fyrhjuliga mopeder av klass I (s.k. EU-mopeder) ska ha en skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt) från och med den 1 november 2004, enligt ett beslut av Vägverket.

De tre- och fyrhjuliga mopeder kan lätt förväxlas med bilar, eftersom de är relativt stora och måste köras på körbanan eller vägrenen. Andra trafikanter kan lätt överraskas av deras relativt låga hastighet (högst 45 km/tim). De utgör därför en betydande trafiksäkerhetsrisk.

Kravet på att dessa mopeder ska ha LGF-skylt har tillstyrkts av samtliga remissinstanser.

LGF-skylten ska
vara av godkänd typ (T- eller E-märkt)
placeras väl synligt baktill på fordonet på en höjd av 250-1500 mm över marken och med en av triangelspetsarna uppåt.
LGF-skyltar och monteringstillbehör kan köpas på de flesta bensinstationer och välsorterade biltillbehörsbutiker.

Bilder på mopedbil med LGF-skylt, fria för publicering, finns i rutan till höger. Foto Kerstin Ericsson.

Ytterligare information lämnas av Göran Andersson, Vägverket fordonssektionen, Borlänge, tel 0243 – 750 34

Huvudkontoret
Kommunikationsavdelningen: Postadress: 781 87 Borlänge
Telefon: 0771-119 119 Telefax: 0243-758 25
E-post: vagverket@vv.se
Informationsdirektör: Gunilla Lundberg Telefon: 0243- 751 66
Mobil: 070- 321 93 44 Telefax: 0243-759 85
E-post: gunilla.lundberg@vv.se
Pressekreterare: Thomas Andersson Telefon: 0243-751 38
Mobil: 070- 693 68 70 Telefax: 0243- 759 85
E-post: thomas.andersson@vv.se