Independent Living Institute Assistanskoll

Li Jansson, nationalekonom på Svenskt Näringsliv - "Assistansberättigade bör stödjas i att välja bort dåliga anordnare"

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 08:42 CET

Assistansersättning är en del av välfärdens kärna och en rättighet som inte ska påverkas av om den gör nytta genom att exempelvis sätta folk i arbete enligt Li Jansson, nationalekonom på Svenskt Näringsliv. Fusk i assistans vill hon bemöta med mer valfrihet och föreslår att det införs offentliga valfrihetscoacher som ger stöd att välja bort assistansanordnare.

Assistansersättning en del av välfärdens kärna

Li Jansson gav nyligen ut rapporten Välfärd, egenmakt och det fria valet för tankesmedjan Timbro. I rapporten diskuteras bland annat valfrihet inom assistans, Li Jansson ser assistansersättningen som en del av välfärdens kärna. Hon säger att internationell forskning visar en hög grad av nöjdhet bland brukare som har personlig assistans. Hon hänvisar även till forskning som säger att det är mer kostnadseffektivt att ge stöd i form av assistans än via institutionsvård.
- Även om kostnaderna för assistans kan verka höga, pekar forskning på att assistans är en bättre affär för staten.
Vad anser du att syftet är med assistansersättningen?
- Det ska vara en individs "förlängda arm", så att denne trots sin funktionsnedsättning kan leva ett liv som är så normalt som möjligt.
Finns det en gräns för hur mycket assistansersättningen får kosta?
- Det måste finnas en kostnadskontroll men det går inte att sätta ett tak för hur mycket assistansen får kosta, slutsumman måste utgå från de assistansberättigades behov. Det är som med a-kassa i dåliga tider, det går inte att sätta ett tak för hur stora utgifterna blir, det beror på hur många arbetslösa det finns en viss tidpunkt.
Li Jansson anser att kostnader som hör till välfärdens kärna ska prioriteras.
- Det måste gå före stöd till idrottsarenor, slöseri eller ökad administration. Det är sådant som måste minska i omfattning, inte välfärdstjänsterna.

Läs artikeln i sin helhet på Assistanskoll

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans