Liberala studenter

Liberala studenter släpper idag en rapport om platt skatt, "Platt skatt - en väg framåt".

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 13:07 CET

Pressmeddelande från Liberala studenter

Makan Afshinnejad
Generalsekreterare Liberala studenter
Tel: 08-410 242 36
Mob: 070-854 90 36
E-mail: makan@liberal.se

Torsdagen den 23/11-06

Liberala studenter släpper idag en rapport om platt skatt, "Platt skatt - en väg framåt".

- Med den här rapporten hoppas vi bidra till en ökad debatt om skattesystemets utformning och skatternas effekter. De senaste åren har fler och fler i den politiska debatten uppmärksammat de fördelar länder i t.ex. Östeuropa har haft efter införande av platt skatt. Vi anser att det finns nyttiga lärdomar för Sverige att dra av de fördelarna. Det säger Peter Giesecke, ordförande för Liberala Studenter, i en kommentar till rapporten.

- Inget svenskt riksdagsparti vill idag på allvar göra upp med tanken om progressiv beskattning. Det är tråkigt. Visserligen öppnade Lars Leijonborg för en mer nyanserad diskussion i sin bok "Global utmaning" i våras, men den plattskattsutredning han föreslår där har vi ännu inte sett något av. Med den här rapporten vill vi också mana på folkpartiet att lyfta frågan om platt skatt inom ramen för det borgerliga regeringssamarbetet, säger Giesecke.

- Platt skatt, eller i alla fall plattare, skulle göra det mer lönsamt att arbeta mer och utbilda sig, vilket skulle ha gynnsamma effekter på svensk ekonomi och stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt. Det finns även ideologiska problem med progressiv beskattning, som vi anser att det talas på tok för lite om i skattedebatten idag. Även det perspektivet har vi försökt lyfta fram i denna rapport, avslutar Giesecke.

Rapporten "Platt skatt - en väg framåt" finns att ladda ned på: http://www.liberalastudenter.se/p20545/files/Platt_skatt_-_en_v_g_fram_t.pdf

För mer information kontakta Makan Afshinnejad enligt ovan.