Liberala ungdomsförbundet, LUF

Liberala studenters årsmöte valde nytt presidium och ordförande

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2011 09:51 CET

Under lördagen den 3 december vid Liberala studenters årsmöte valde LS ny ordförande och presidium. Till ny ordförande valdes Karl Axelsson.

 

- Mitt primära mål är att Liberala Studenter ska vara en levande kampanjorganisation med en uppskattning och prioritering av idédebatt. Vi ska fortsätta vara en stark röst i den utbildningspolitiska debatten men även utvidga våra kompetensområden och vara en tydligt ideologisk röst både internt i Folkpartiet liberalerna och driva på externt för ett mer liberalt samhälle. 

 

Min vision är att Liberala studenter ska utgöra en naturlig brygga mellan liberala ungdomsförbundet och Folkpartiet liberalerna. Vi ska fortsätta att vara kloka, ideologiska och ha modet att driva det vi tror på, säger nyvalda ordförande Karl Axelsson.

 

Karl Axelsson är 25 års gammal, uppvuxen i Stockholm och arbetar idag som administratör och kommunikationsassistens vid Ratio. Han anslöt till den liberala rörelsen redan år 2002.

 

Liberala studenters årsmöte i Uppsala valde även Benny Lindholm till vice ordförande samt Jasmin Jaziri Stenberg och William Jelvin till ledamöter i presidiet.

 

Karl Axelsson

073-5363257

karl@romb.luf.se

 

Benny Lindholm

070-7416903

Benny.Lindholm@gmail.com

 

William Jelvin

0701442175

William.Jelvin@gmail.com

 

Jasmin Jaziri Stenberg

0704375201

Jasmin.j.Stenberg@gmail.com

 

Presskontakt: Niklas Odelberg

0708549032

Niklas.Odelberg@luf.se

 

Liberala studenter är ett nätverk inom Liberala ungdomsförbundet.