Liberalerna Kronoberg

Liberalerna: Avskaffa onödiga regler och krångel i sjukvården. Ge personalen tillbaka till patienterna

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 07:37 CEST

I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg (se nedan) vill Liberalernas Lennart Adell Kind vidta åtgärder för att minska krångel och ta bort onödiga regler. Bl.a. att man inför en eller flera Meningssamlingar efter förebild från danska Socialförvaltningen. Dit kan anställda rapportera regler som de tycker är dåliga eller meningslösa. Syftet är att ge personalen mer tid för patienterna.

- Att ta bort onödiga regler och krångel är en av de saker vi kan göra för att ge läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan personal mer tid för patienterna, säger Liberalernas Lennart Adell Kind. Andra åtgärder handlar om att rätt person gör rätt saker, att läkare inte gör det sjuksköterskor kan göra, att sjuksköterskor inte gör det undersköterskor kan göra, och att undersköterskor inte gör det vårdbiträden eller annan personal kan göra.

- Mer tid för patienterna, att ge personalen tillbaka till patienterna, handlar i första hand om ökad kvalitet och säkerhet i vården. Men genom färre kvalitetsbrister och återinläggningar kan vi också spara pengar, stora pengar, fortsätter han. Vi kommer också att behöva färre hyrläkare, en kostnadspost som ju håller på att dränerna regionens ekonomi, fortsätter han.

Kontakt:

Lennart Adell Kind (L),
076-1040840
Lennart.adell.kind@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Avskaffa onödiga regler

Sjukvården är ett område med strikt ansvarsfördelning - det handlar om liv, död, patientsäkerhet och väl genomtänkta riktlinjer. Dokumentation behövs, men samtidigt tyngs medarbetare av krav på återrapportering, dubbelregistrering och kringjobb.

Om sjukvårdspersonalen fick mer tid för sina patienter skulle vårdköer bli kortare och patienter nöjdare och mer delaktiga, men mycket talar också för att färre skulle drabbas av komplikationer och behöva läggas in på nytt. En del administration är helt nödvändig och vissa arbetsuppgifter bara utföras av en legitimerad läkare eller sjuksköterska. Annat är helt onödigt eller kan utföras bättre av annan vårdpersonal.

Vi liberaler arbetar ständigt för att minska sjuksköterske- och läkarbrist, vårdköer och underskott. Vi vill fortsätta arbetet med att minska administration och krångligheter inom en sjukvård som skriker efter mer tid för patienterna.

Vi vill se över personalsammansättningen eftersom vår region har alldeles för få medicinska sekreterare. Deras arbetsuppgifter utförs därför av personer som skulle kunna träffa patienter. Vi anser även att det behövs en översyn av om det finns fler vårdadministrativa arbetsuppgifter som kan avlasta andra inom sjukvården.

Vi behöver politiska insatser för att öka sjukvårdspersonalens tid för patienterna. Vi har i andra landsting sett hur arbetet mellan sjuksköterska och undersköterska kan fördelas annorlunda och att nya roller ger både bättre vårdkvalitet och arbetsmiljö. Vi tror att detsamma gäller läkare och andra yrkesgruppers arbetstid för att ge mer patienttid. Läkare i Sverige lägger t.ex. 150 procent mer tid på papper än sina kollegor i England; tänk om den tiden kunde komma väntande patienter till del istället! Liberalerna vill analysera läkares och andra gruppers arbetsuppgifter för att se hur de kan få mer tid för patienterna.

Om "vårdnära service", som städning och förrådshantering, utförs av annan särskilt utbildad personal så avlastas undersköterskorna. Men för att detta ska ge maximal utdelning för patienterna så krävs så krävs att den tid som undersköterskorna frigör delvis fylls med arbetsuppgifter som avlastar sjuksköterskor.

Vi ger oss inte. Väl fungerande sjukvård organiseras med patienten i centrum, och det kräver att administrativa arbetsuppgifter inte stjäl tid, utan underlättar för de människor som finns närmast henne. Därför vill vi kopiera den danska Socialförvaltningen. Där har man skapat Meningssamlingen som ett verktyg för att komma åt det man kallar "regeltyranniet".

Meningssamlingen består av valda representanter för beslutsfattare, chefer och andra anställda. När anställda hittar en regel de tycker är dålig eller meningslös anmäler de den till Meningssamlingen. De som skapat regeln eller ansvarar för den får då motivera varför de tycker den är meningsfull. Övertygar de inte Meningssamlingen avskaffas regeln.

Vi vill att regionen inrättar en eller flera meningssamlingar som anställda kan uppmärksamma på regler som bör avskaffas. Det är sjukvårdens ansvar att göra sitt yttersta för att låta varje yrkesgrupp och varje anställd fokusera på det arbete man anställt dem för och som de är utbildade för. Vi måste lämna tillbaka sjukvårdens anställda till patienterna.

Liberalerna vill därför att Hälso- och Sjukvårdsnämnden beslutar att:

  • -Region Kronoberg inrättar en eller flera meningssamlingar enligt den danska Socialförvaltningens modell.

Lennart Adell Kind (L),
Gruppledare Liberalerna Växjö

Liberalerna i Kronoberg är Kronobergs liberala parti.

Du ska vara fri att forma ditt liv. Det är liberalismens kärna, och Liberalerna är Kronobergs liberala parti. Därför tar vi strid mot förtryck, förmynderi och fördomar.

Det här är typiskt liberalt:

  • Politisk frihet och demokrati
  • Ekonomisk frihet och marknadsekonomi
  • Rättvisa och solidaritet
  • Feminism och jämställdhet
  • Internationalism och internationell solidaritet

Vi har kommunföreningar i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Vi är representerade i Region Kronoberg samt i Alvesta, Ljungby, Växjö och Älmhult kommunfullmäktige.