Liberalerna Kronoberg

Liberalerna Kronoberg: Krafttag mot antibiotikaresistensen

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 10:49 CET

Liberalerna i Kronoberg har lämnat in en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg där man konstaterar att spridningen av antibiotikaresistens utgör det största hotet mot folkhälsan. Man förslår fyra konkreta åtgärder genom vilka Region Kronoberg kan agera för att minska överanvändningen och felanvändningen av antibiotika.

Vi befinner oss redan idag i farligt läge när det gäller vissa bakterieinfektioner och situationen riskerer att bli värre under de närmaste åren. Därför bör Regionen minska förskrivningen, först och främst till den maxnivå som Folkhälsomyndigheten angivit. Man bör också fokusera på att både sjukvårdspersonalen och allmänheten har tillräckliga kunskaper om hur man använder antibiotika på ett sätt som inte riskerar att öka resistensen.

- Antibiotikaresistensen leder inte bara till ett ofattbart lidande när människor blir sjuka och dör i sjukdomar som vi trodde vi hade kontroll på, säger Lennart Adell Kind (L), ersättare i regionfullmäktige, och det gäller inte minst vanliga infektioner hos små barn, hela vår moderna sjukvård, allt från operationer till cancerbehandlingar, är beroende av fungerande antibiotika, fortsätter han. Det som håller på att hända med antibiotikaresistensen får helt enkelt inte ske.

En annan källa till antibiotikaresistens som uppmärksammats mer och mer är överanvändning inom djurhållningen i många länder. Liberalerna vill därför att Region Kronoberg inte köper in kött från dessa länder, alternativt kräver att den karenstid som ska gå mellan en behandling och slakt, ska vara dubbel eller tredubbel mot den lagstadgade, för att vara säker på att minska risken för att resistensen sprids den vägen.

- Vi kan aldrig acceptera att de länder som inte tar sitt ansvar för att minska antibiotikaresistensen får fortsätta sälja sitt kött till oss. Vi ska inte betala för att de spär på ett av de största hoten mot vår sjukvård, säger Lennart Adell Kind (L), ersättare i regionfullmäktige.

Kontakt,

Lennart Adell Kind (L),

lennart.adell.kind@gmail.com

076-1040840

-----------------------------------------------------------------

Växjö 2016-11-29

Skrivelse till Hälso- och Sjukvårdsnämnden Region Kronoberg

Krafttag mot antibiotikaresistens

Utvecklingen av antibiotikaresistensen utgör det största hotet mot folkhälsan under de närmaste decennierna. Om vi inte tar krafttag idag så riskerar vi att de flesta av våra antibiotika och andra antimikrobia kommer att vara verkningslösa inom något eller några decennier. Det skulle innebära att vår förmåga att bekämpa vanliga bakterieinfektioner slås ut, vilket inte bara skulle innebära en kraftigt ökad dödlighet i dessa, utan också att vår förmåga att bl.a. operera och bekämpa cancer skulle minska kraftigt. Antibiotikaresistensen utgör ett hot mot hela den moderna sjukvård som förutsätter tillgång till antibiotika.

EU:s gemensamma smittskyddsmyndighet ECDC, och nätverket mot antibiotikaresistens, EARS-net, konstaterar i en rapport 18/11 att den sista försvarslinjen när det gäller t.ex. Klebisella pneumoniae är på väg att slås ut redan idag.

Orsaken till den ökande antibiotikaresistensen är bl.a. överförskrivning inom både humanmedicinen och djurhållningen, samt felanvändning.

I en rapport från Folkhälsomyndigheten den 18/11 så visar man att Sveriges landsting fortfarande ligger långt över det mål som Folkhälsomyndigheten satt upp om högst 250 doser/1000 invånare. I genomsnitt skriver vi ut 328 recept/1000 invånare och t.o.m. det landsting som ligger lägst ligger över målet. Man konstaterar också att skillnaden mellan landsting är stor, t.ex. när det gäller förskrivningen vid luftvägsinfektioner, och att skillnaderna inte kan förklaras av skillnader i sjuklighet, utan att den troligaste förklaringen ör överförskrivning:

”The great variation between counties is probably not explained by differences in morbidity (Hedin K, Andre M, et al. 2006), but more likely explained by overuse of antibiotics.”

Antibiotikaresistensen orsakar inte bara enormt mänskligt lidande, den kostar också våra landsting mycket pengar. I en rapport från den 10/11 konstaterar Folkhälsomyndigheten att kostnaden i dag ligger på 5 miljarder kronor, vilket för Kronoberg motsvarar 100 miljoner kronor, fram till 2024, om resistensen fortsätter att ligga på samma nivå som idag. Om förekomsten av resistens istället ökar så att den hamnar på samma nivå som i Tyskland så skulle istället kostnaden hamna på 10 miljarder, motsvarande 200 miljoner för Kronoberg, och om den hamnar på samma nivå som i Italien på 28 miljarder, motsvarande 560 miljoner för vår del.

Att kraftfullt bekämpa antibiotikaresistensen måste alltså vara en av de viktigaste uppgifterna för Region Kronoberg framöver.

Vi Liberaler vill därför att Region Kronoberg:

  • Initierar en handlingsplan för att omgående få ner antibiotikaförskrivningen under 250 doser/1000 invånare, och att gradvis minska den ytterligare till en nivå där ingen överförskrivning sker.
  • Initierar ett informationsprogram för all hälso- och sjukvårdspersonal om vikten av att inte skriva ut antibiotika om det inte är nödvändigt, och också i övrigt minska användningen, samt att följa upp att rätt typ av antibiotika skrivs ut och att den används på rätt sätt.
  • Initierar en större informationskampanj riktad till alla medborgare, med ett särskilt fokus på föräldrar till yngre barn, om vikten av att använda så lite antibiotika som möjligt och att när den används alltid följa läkarens råd för användningen, t.ex. att inte sluta när patienten är symptomfri utan fullfölja hela behandlingen. Denna kampanj bör också finna på olika invandrarspråk.
  • Undersöker möjligheterna att inte upphandla kött från länder där användningen av antibiotika i djurhållningen ligger högre än den gör i Sverige, alternativet kräva dubbel eller tredubbel karens mellan antibiotikabehandling och slakt.

Lennart Adell Kind (L),

Ersättare Regionfullmäktige Region Kronoberg

Liberalerna i Kronoberg är Kronobergs liberala parti.

Du ska vara fri att forma ditt liv. Det är liberalismens kärna, och Liberalerna är Kronobergs liberala parti. Därför tar vi strid mot förtryck, förmynderi och fördomar.

Det här är typiskt liberalt:

  • Politisk frihet och demokrati
  • Ekonomisk frihet och marknadsekonomi
  • Rättvisa och solidaritet
  • Feminism och jämställdhet
  • Internationalism och internationell solidaritet

Vi har kommunföreningar i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Vi är representerade i Region Kronoberg samt i Alvesta, Ljungby, Växjö och Älmhult kommunfullmäktige.