Liberalerna Örnsköldsvik

Liberalerna Örnsköldsvik föreslår mer hemtjänst vid halt väder!

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 22:58 CET

Fallolyckor är tredje vanligaste dödsorsaken bland äldre. Minst 1 500 personer dör varje år efter att ha fallit. I åldersgruppen 85 år och däröver ligger fall bakom nästan 93 procent av skadorna. Antalet fallskadade personer (65 år och äldre) utomhus uppskattas till drygt 14 000 per år. För män över 65 år stod fallskador för en femtedel av slutenvården i Örnsköldsvik år 2013. Motsvarande andel var för kvinnor 27,5% enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (www.msb.se).

Genom att förebygga ännu fler fallskador kan vi skapa stora värden, framförallt för våra äldre.

- Risken för fall ökar ju självklart vid sådant väder som vi har nu, is och snöblask, konstaterar Bror Wallström, gruppledare för Liberalerna i Örnsköldsviks kommunfullmäktige.

- Då är det inte så samhällsekonomiskt att låta vissa äldre gå ut och sanda för att hemtjänsten ska kunna komma in på gården!

Liberalerna i Örnsköldvik har därför idag lämnat ett förslag om att kommunen ska erbjuda väderberoende hemtjänst.

- För den som ramlar innebär fallet stort lidande och en begränsning av livskvaliteten, säger Bror Wallström.

Det finns effektiva förebyggande åtgärder för att minska antalet fallolyckor. Socialstyrelsen föreslår t.ex. regelbunden kontroll av medicinering, ett aktivt liv och gångträning.

- Yrsel är aldrig bra, och leder lätt till att man ramlar konstaterar Bror Wallström. Vad man äter och dricker har därför stor betydelse för att undvika fall.

Andra viktiga åtgärder är att se över omgivningen, att ha bra belysning och tänka på hur möblerna är placerade. MSB föreslår mjuka golv, ordentliga skor, halkskydd och översyn av lösa sladdar.

- När någon väl har fallit är det för sent att börja tänka förebyggande! Vi vill se ett tydligare och mer medvetet arbete för att hålla våra äldre på fötter.

Liberalerna i Örnsköldsvik vill därför att kommunen också erbjuder alla invånare över 75 år konsultationer i hemmet för att förebygga fall. Eftersom räddningstjänst, landsting och föreningar redan idag arbetar för att förebygga fall kan hembesöken tas fram i samverkan med dem. 

Liberalerna Örnsköldsvik är en aktiv politisk förening med socialliberala värderingar. Mer information om vår politik hittar du på www.liberalerna.se