Liberalerna Kronoberg

Liberalerna: Satsa på hjärtstartardrönare

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 07:10 CET

Varje år drabbas 5 000 svenskar av akut hjärtstopp. Endast 8-11% av dessa överlever beroende på att ambulans sällan hinner fram i tid innan hjärndöd inträffar. Genom att bygga ut ett system med hjärtstartardrönare så kan överlevnadsgraden höjas till 70-80%.

I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg vill Liberalerna att regionen förbereder en uppbyggnad av ett system med hjärtstartardrönare genom att dels följa det försök som sedan i höstas genomförs i norra Roslagen, dels undersöka hur en sådant system skulle se ut i Kronoberg.

- Det kan låta som science-fiction, men vi ser hur drönare anpassas för allt fler uppgifter i samhället. Vi har redan vant oss vid att de utför fotouppdrag, men snart kommer drönare också att leverera brev och paket hem till oss, säger Lennart Adell Kind (L), gruppledare för Liberalerna i Växjö och ersättare i Region Kronoberg. Just inom sjukvården finns det mängder med saker de kan göra. Inte bara leverara hjärtstartare utan också flyga ut blod till olycksplatser och leverera insulin och mediciner när de behövs akut, fortsätter han.

- Akut hjärtstopp är en av våra vanligaste dödsorsaker. Särskilt i ett glest befolkat län som vårt är det svårt för ambulansen att hinna i tid, säger Lennart Adell Kind (L). Ett system med hjärtstartardrönare skulle innebära en oerhörd trygghet för människor, och särskilt äldre, på landsbygden.

Kontakt:

Lennart Adell Kind

076-1040840

Lennart.adell.kind@vaxjo.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Växjö 2017-01-25

Skrivelse till Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Satsa på hjärtstartardrönare

I Sverige drabbas varje år 5 000 människor av akut hjärtstopp. Det är en av våra vanligaste dödsorsaker. Idag överlever bara 8-11 % av dessa. Orsaken är att klinisk död (hjärndöd) inträffar redan efter 4-8 minuter och en ambulans i genomsnitt tar 10 minuter, och i glesbygd 25 minuter, att komma fram.

Sedan i höstas pågår ett försök i norra Roslagen, Drill2, i Norrtälje kommun, med hjärtstartardrönare. Projektet är ett samarbete mellan Hjärtstoppscentrum på KTH, Norrtälje kommun och Karolinska Institutet samt SLL Innovation.

Tekniken med hjärtstartardrönare utvecklades i Nederländerna för ett par år sedan och innebär att när ett larm om hjärtstopp kommer in startar automatiskt en drönare som bär på hjärtstartarutrustning. Drönaren flyger med drygt 100 km/h i en rak linje till den position där mobiltelefonen befinner sig. Normalt kommer den fram på 1-2 minuter. Om kravet är att drönaren ska vara fram på under 1 minut så kan en drönare täcka en yta på 12 kvadratkilometer. En drönare kommer att vara snabbare än en ambulans i 93% av alla larm. Drönaren har också en kamera som är kopplad till en operatör på larmcentralen eller kanske en hjärtläkare.

Beräkningar som gjorts av bl.a. KTH visar att med ett utbyggt system av hjärtstartardrönare så kan överlevnadsgraden vid akut hjärtstopp öka till 70-80%.

Norrtälje kommun räknar med att kunna bygga ut ett system med hjärtstartardrönare under sommaren 2017 (när området fylls med fritidsboende). Kostnaden för en hjärtstartardrönare beräknas till ca. 140 000 kr.

I framtiden kan man också tänka sig att flyga ut blod, läkemedel eller adrenalinsprutor i samband med allergiska reaktioner.

Vi Liberaler i Region Kronoberg yrkar därför att:

  • Region Kronoberg följer försöket i Norrtälje med syfte att, om försöket visar sig framgångsrikt, införa ett liknande system i Kronoberg.
  • Förbereder ett införande genom att utreda hur en utbyggnad skulle gå till, placering och underhåll av drönarna, samt kostnad och organisation.

Lennart Adell Kind (L), ersättare Regionfullmäktige Region Kronoberg

Liberalerna i Kronoberg är Kronobergs liberala parti.

Du ska vara fri att forma ditt liv. Det är liberalismens kärna, och Liberalerna är Kronobergs liberala parti. Därför tar vi strid mot förtryck, förmynderi och fördomar.

Det här är typiskt liberalt:

  • Politisk frihet och demokrati
  • Ekonomisk frihet och marknadsekonomi
  • Rättvisa och solidaritet
  • Feminism och jämställdhet
  • Internationalism och internationell solidaritet

Vi har kommunföreningar i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Vi är representerade i Region Kronoberg samt i Alvesta, Ljungby, Växjö och Älmhult kommunfullmäktige.