Liberalerna Kronoberg

Liberalerna vill att Växjö kommun ger företagen bättre service

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 10:37 CET

Pressmeddelande Liberalerna Växjö

Liberalerna vill att Växjö kommun ger företagen bättre service

Liberalerna i Växjö, liksom i resten av landet, under lång tid haft en dialog med ett stort antal av våre företagare. Syftet har varit att företagarna själva ska få ge sin bild av hur villkoren för våra företag ser ut, och hur vi politiskt, på olika nivåer, kan arbeta för att förbättra dessa.

Dialogen har gjort att vi har identifierat ett antal områden där vi kan underlätta för företagen. Vi kommer därför ta ett antal initiativ för att se till att detta blir verklighet.

Företagarna i Växjö är i stort nöjda med samarbetet med kommunen, och det finns en stor optimism inför framtiden. Men det område där flest anser att det behövs förbättringar är när det gäller service och attityder i kontakten med kommunen. Vi lägger därför i en skrivelse fyra konkreta förslag på hur kontakterna mellan kommunen och företagen kan bli bättre. Det handlar om att förvandla Växjö kommun från en myndighetsorganisation till en serviceorganisation.

 • -Vår utgångspunkt är att det är företagen och företagarna som skapar jobb och välstånd, och det bästa sättet att skapa fler jobb och mer välstånd är att göra det bättre för företagen och företagarna, säger Lennart Adell Kind, liberalernas gruppledare i Växjö.
 • -Kommunen ska i alla sammanhang vara en serviceorganisation. Det gäller gentemot elever och föräldrar, det gäller gentemot våra äldre, det gäller de som vill bygga men det gäller också gentemot våra företag, fortsätter han. Företagen ska se kommunens tjänstemän som konsulter som hjälper dem att göra rätt och förbättra sin verksamhet. Inte som övernitiska byråkrater eller poliser som försöker sätta dit dem.
 • -Jag har aldrig mött någon företagare som vill riskera sina kunders eller anställdas hälsa och säkerhet. Det är ju de man är beroende av. Inget företag vill heller förgifta de miljö de lever och verkar i. Vi måste lita på att företagarna vill väl och hjälpa dem att göra rätt.
 • -Det ska räcka med ett telefonsamtal till kommunen så ska vi se till att fixa det som en företagare vill ha hjälp med. Och det ska gå snabbt. Byråkrati ska vara bannlyst.
 • -Det är jätteviktigt att alla tjänstepersoner som har kontakt med företagen förstår hur det är att vara företagare.

För mer information kontakta:

Lennart Adell Kind,

0470-41099 el. 076-1040840

Växjö 2016-02-19

Skrivelse till kommunstyrelsen Växjö

Från myndighetsorganisation till serviceorganisation

Det är våra företag som skapar allt välstånd i Växjö kommun. Det är företagen som gör att människor har arbete och inkomst, och som skapar alla skatteintäkter. Att se till att det går bra för våra företag, och att det är lätt och attraktivt att driva företag, måste vara kommunens kanske främsta uppgift.

I våra kontakter med Växjös företagare kan vi konstatera att de flesta är i stort nöjda med hur kommunen fungerar och man känner sig optimistisk inför framtiden. Trots det så finns det också vissa synpunkter som kommer upp alltför ofta för att vara en ren slump.

Dit hör främst att man ibland känner att det är krångligt och byråkratiskt när man har kontakter med kommunen, och man känner också att det ibland finns en brist på förståelse för hur det är att driva företag.

Från Liberalernas sida vill vi att Växjö ska vara Sveriges bästa kommun att driva företag i, och inte minst att Växjö kommun ska vara den kommun i Sverige som har den bästa och smidigaste servicen före företag och företagare.

Det är viktigt att vi från kommunens sida i alla kontakter med företagarna ser oss själva som en serviceorganisation, vars syfte det är att hjälpa företagarna, inte en myndighetsorganisation. Ingen restaurangägare vill ju förgifta sina matgäster, ingen som driver en verkstad vill ju att den brinner ner, ingen arbetsgivare vill ju riskera sina anställdas hälsa och säkerhet, ingen lantbrukare vill ju att hens djur ska behöva lida i onödan.

Vi föreslår därför att:

 • -Alla anställda i kommunen som har kontakter med företag genomgår SKL:s utbildning ”Förenkla – Helt enkelt”. Mer än 60 kommuner har låtit sina anställda gå igenom denna utbildning och utvärderingar visar på goda resultat.
 • -Alla anställda som arbetar med myndighetsutövning gentemot företag ska genomgå utbildning i och utveckla processer som gör att man ser sig själva som och arbetar efter principen att man har en konsultroll vars syfte det är att hjälpa företagarna att göra rätt, snarare än att leta efter fel och försöka sätta dit dem.
 • -Att alltid, när det över huvud taget är praktiskt möjligt, tillämpa samordnad tillsyn, också över förvaltnings- och myndighetsgränser, så att antalet tillsynsbesök hos varje enskild företagare minimeras.
 • -Att i alla verksamheter tillämpa en riskbaserad tillsynsmodell, så att tillsynsfrekvensen, tillsammans med kostnader och avgifter, minimeras för de företag som sköter sig. Samtidigt kan vi fokusera resurserna på de verksamheter som har utmaningar eller som innebär risker för miljö och människor.

Lennart Adell Kind (L),

Gruppledare Liberalerna Växjö

Liberalerna i Växjö är Växjös liberala parti.

Du ska vara fri att forma ditt liv. Det är liberalismens kärna, Därför tar vi strid mot förtryck, förmynderi och fördomar.

Det här är typiskt liberalt:

 • Politisk frihet och demokrati
 • Ekonomisk frihet och marknadsekonomi
 • Rättvisa och solidaritet
 • Feminism och jämställdhet
 • Internationalism och internationell solidaritet