Länsstyrelsen Västerbotten

Licensjakt på lodjur tillåts igen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 12:51 CET

Elva lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbottens län. Totalt fyra djur får fällas i två områden i kustlandet och sju i inlandet. Det blev resultatet när Länsstyrelsen tog beslut i frågan.

Efter ett uppehåll ifjol tillåts licensjakt igen i Västerbotten mellan 1 mars och 15 april. En ökning av lodjursstammen gör att licensjakten kan återupptas och att tilldelningen kan vara större än vid senaste jakten 2014. Nytt för i år är att alla som vill jaga lodjur behöver anmäla sig till Naturvårdsverket, inte bara jaktledaren.

Fler lodjur i länet

Vid loinventeringen, som för närvarande pågår i länet, har fler familjegrupper av lodjur, det vill säga honor med sina ungar, dokumenterats jämfört med förra året. Ensamma lodjur räknas vanligtvis inte under inventeringen.

- De preliminära inventeringsresultaten visar närmast en fördubbling av antalet familjegrupper jämfört med ifjol. Nu finns det alltså utrymme för licensjakt igen, säger Björn Jonsson, naturvårdschef på Länsstyrelsen Västerbotten.

Populationen behöver hållas nere

Målsättningen för lodjursstammen är att det varje år ska finnas cirka 23 föryngringar i Västerbotten, det vill säga honor som har fått ungar. Populationen ska inte bli för stor, främst med hänsyn till skadorna som lodjuren kan förorsaka inom rennäringen. Preliminära resultat från årets inventering visar att stammen ligger något över målnivån.

- Nu vill vi få till en jakt som gör att lodjuren varken ökar eller minskar i länet fram till nästa år. Med årets tilldelning på elva djur borde vi kunna nå detta mål, säger Michael Schneider, rovdjuransvarig vid Länsstyrelsen.

Många villkor

Jakten ska kunna bedrivas effektivt och därför tillåts användning av motorfordon inom strikta ramar.

- Jaktlagstiftningen förbjuder jakt från motorfordon, men vi kan besluta om undantag i vissa fall. I lojaktsbeslutet finns det strikta regler om hur man till exempel får använda skoter, så det gäller att jägarna läser på vad som gäller innan de beger sig ut på jakt, säger Michael Schneider.

Naturvårdsverket har ändrat sina krav på registreringen av lodjursjägarna. Tidigare år behövde endast jaktledaren anmäla sig, men nu ska samtliga lodjursjägare göra detta. Vart man anmäler sig och hur man gör det finns att läsa i Länsstyrelsens licensjaktsbeslut. 

Mer information:

Villkoren för årets licensjakt efter lodjur inkl. zonindelningen finns i Länsstyrelsens jaktbeslut. Beslutet i sin helhet och mer information om lodjuren i Västerbotten finns på Länsstyrelsens webbplats.

För ytterligare information kontakta:

Michael Schneider
rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 44 50
michael.schneider@lansstyrelsen.se

Linda Backlund
rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 44 16
linda.backlund@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.