Länsstyrelsen Västerbotten

Licensjakten på björn avlyst

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 15:54 CEST

Bildtext: Karta över var det fällts björnar under licensjakten 2014.

Den 16 september avslutades licensjakten efter björn i Västerbottens län. Då hade 25 björnar fällts. Två av dem fälldes vid åtel, en jaktmetod som nu införts igen efter fyra års försök och utvärdering.

Nio björnar fälldes i jaktområdet ovanför odlingsgränsen och 16 björnar nedanför odlingsgränsen. Endast fem av de fällda björnarna var honor.

– Årets tilldelning på 25 björnar och två jaktområden ligger på ungefär samma nivå som de senaste sex åren. Björnstammen i Västerbotten beräknades i våras uppgå till cirka 300 djur. Tillsammans med trafikolyckor och skyddsjakten beräknas antalet minska med cirka 10 procent, vilket innebär att björnstammen i Västerbotten förväntas ha nolltillväxt även 2014, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Åteljakten tillbaka

Efter fyra års försök och utvärdering är åtling nu tillåten som jaktmetod igen. Under de tidigare försöksåren har det fällts totalt fyra björnar vid åtel i Västerbotten, och så skedde också under årets licensjakt då det fälldes två björnar samma morgon vid en åtel i Skellefteå kommun. Det finns ett omfattande regelverk kring åteljakten som jägarna behöver följa vid åteljakt.

– Naturvårdsverket har satt ungefär samma regler som de som vi hade i Västerbotten de senaste fyra åren, men det finns några förändringar, säger Michael Schneider.

Efter beslut från Naturvårdsverket får inga spårupptag med hund göras vid åtelplatser. Utplacering av åtelmaterial får ske från 15 juli och man har längre tid på sig att städa efter jaktens slut. Också lite större mängder åtelmaterial får läggas ut, medan de tillåtna typerna av åtelmaterial fortfarande är begränsade.

Björnförvaltningen utvärderas

Västerbotten är inne i slutskedet av en lång utvärderingsfas för björnförvaltningen. Under en rad år har det funnits ungefär samma villkor och tilldelning under licensjakten. Spillningsinventeringar genomförs med jämna mellanrum för att fastställa björnstammens storlek och spridning.

– I höst pågår en spillningsinventering och resultaten från insamlingen och efterföljande analyser kommer att visa hur väl vi har lyckats med förvaltningen av björnstammen i länet, säger Michael Schneider.

Beroende på utvärderingens utfall kan det bli aktuellt med förändringar i björnjakten från och med nästa år. Förändringar kan komma att ske både när det gäller antalet björnar som får fällas och hur länet delas in i jaktområden.


Kommun

Antal fällda björnar

Dorotea

5

Lycksele

3

Sorsele

4

Storuman

1

Vilhelmina

3

Åsele

2

Skellefteå

3

Bjurholm

3

Vindeln

1

Tabell över antal björnar som fällts i respektive kommun under licensjakten 2014. 

Mer om björnar och björnförvaltning i Västerbotten

Skandinaviska björnprojektet har nyligen genomfört en ny beräkning av björnstammens storlek och utveckling i björnlänen och i Sverige som helhet. Forskarna konstaterade att björnstammen har minskat i landet, från cirka 3300 djur hösten 2008 till ca 2800 djur hösten 2013. Den negativa utvecklingen i landet beror främst på en minskning av björnstammen i Jämtland med 6,9 procent per år sedan 2008 och en minskning i Norrbotten med 8,0 % per år under samma period. I övriga björnlän anges stammen varken ha ökat eller minskat.

Utvecklingen av jägarnas björnobservationer under älgjakten i Västerbotten antyder emellertid att björnstammen kan vara på väg nedåt även i vårt län. En av anledningarna för höstens björnspillningsinventering är att undersöka om det verkligen är så. Cirka 12 000 provburkar har delats ut i länet och insamling av björnspillning pågår mellan den 21 augusti och 31 oktober i år.

Åteljakt efter björn förbjöds i Sverige 2001 med motiveringen att de negativa effekterna kan bli för stora. Främst befarades att björnar kan vänja sig vid att få mat från människor, att de kan bli närgångna och därmed mycket besvärliga. Åteljakten belystes av Skandinaviska björnprojektet ur vetenskaplig synvinkel under perioden 2010-2012, bland annat i Västerbotten. I länet tillåts även åteljakt på försök under perioden 2010-2013. Efter beslut från Naturvårdsverket har åteljakt nu återigen blivit tillåten. Det finns dock ett omfattande regelverk som omgärdar denna jaktform, i syfte att negativa effekter ska kunna undvikas och för att jaktens långsiktiga effekter ska kunna utvärderas.

Mer information på vår webbplats

Information om björnar och björnförvaltning i Västerbotten finns på Länsstyrelsens webbplats

Där finns även det fullständiga licensjaktsbeslutet 

Mer information om björnens biologi och ekologi finns på Björnprojektets webbplats

För mer information kontakta:

Michael Schneider
Rovdjursansvarig
010-225 44 50
michael.schneider@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.