FordonsGas Sverige AB

Lidköping biogas blir ett dotterbolag till FordonsGas Sverige AB

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 17:50 CET

Lidköping Biogas är världsunik med att producera flytande biogas till bl.a. lastbilar och har en årlig kapacitet på 60 GWh, vilket kan förse motsvarande drivmedel till 400 – 500 st. lastbilar. Det är en viktig del om vi ska kunna nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

”- Transportsektorn är i stort behov av alternativa drivmedel. I och med köpet av Lidköping Biogas får FordonsGas Sverige AB ännu bättre kontroll på produktionskedjan och kan ytterligare utveckla hållbar mobilitet.

Både FordonsGas Sverige AB och våra ägare Air Liquide ser positivt på marknaden för biogas till fordon och industri och ser Sverige som ett föredöme”, säger Bo Ramberg, VD FordonsGas Sverige AB.


För mer information, kontakta Bo Ramberg 031-63 45 31 eller läs mer på www.fordonsgas.se

FordonsGas Sverige AB bildades 1998 och ägs sedan 1 december 2014 av Air Liquide. Vi driver och bygger ut gastankstationer i Sverige. För närvarande driver vi över 40 gastankstationer som ligger framförallt i Västsverige. Vi förser även tre bussdepåer med gas inom kollektivtrafiken samt har två tankställen för BiGreen - flytande fordonsgas. Vi verkar för att fler fordonsägare ska välja gasdrivna fordon.