Security Solution Scandinavia AB

Lidköpings kommun använder RISKsolution

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2012 13:00 CET

Lidköpings kommun har bestämt sig för att börja arbeta med RISKsolution Standard i samband med sin interna riskhantering. Produkten köptes in efter beslut från Stefan Gustavsson som arbetar som säkerhetsstrateg inom kommunen, och kommer först och främst att användas på kommunledningskontoret.

RISKsolution Standard är ett IT-stöd som hanterar hela riskhanteringsprocessen, från sannolikhets- och konsekvensbedömning till identifierade brister och åtgärdsförslag. IT-stödet innehåller också risk- och åtgärdskostnader, kostnadsnytta samt handlingsplan med uppföljning.

Genom att följa alla steg i IT-stödet uppnås en komplett riskanalys och allt som genomförs och dokumenteras samlas i RISKsolution. Detta underlättar arbetet med riskhantering och istället kan fokus läggas där det behövs; på att genomföra åtgärder för att minska de risker som identifierats.

Lidköpings kommun har cirka 38 000 invånare och ligger vid Vänerns södra strand.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.