Länsstyrelsen i Östergötlands län

Liemannen saknas, men den stora stygga tjuren finns kvar!

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 13:30 CET

Östergötland har flest grova träd i Sverige! Det finns 429 trägärdesgårdar i länet, de flesta i Ydre. Det framkommer i Länsstyrelsens stora ängs- och betesmarksinventering som även visar att en niondel av landets betesareal finns i Östergötland. Fortfarande finns det lantbruk med djur som betar vårt landskap. Och visst har den "stora stygga tjuren" skrämt en och annan inventerare. I Östergötland finns det endast 145 hektar slåtterängar. Jämför man med övriga landet spelar vi i bottenligan. Vi saknar liemannen!

Länsstyrelsen Östergötland har under tre år gjort en omfattande inventering av länets betesmarker och slåtterängar. Resultaten av inventeringen kommer att användas som underlag för framtida politiska beslut. För att kunna bevara alla växter, djur och kulturspår i odlingslandskapet behövs ett aktivt, levande lantbruk där det går att få ekonomisk bärkraft i djurhållningen.

Läs mer om resultaten från inventeringen i pressmeddelandet på www.e.lst.se

Marie-Louise Persson, webbredaktör
Länsstyrelsen i Östergötland, 581 86 Linköping
Tfn 013-19 65 09, 0703-83 65 09
www.e.lst.se