Lifecap AB

Life CaP Centret lanserar individuellt åtgärdsprogram för att komma tillrätta med för hög alkoholkonsumtion.

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 20:19 CEST

Förnedrande grupprocesser och vistelse på institution ersätts med enskilt boende med egen dusch och toalett. En caseholder utses, han/hon kan t.ex. följa med till golfbanan eller till/från viktiga möten. Individuellt anpassat åtgärdsprogram, skräddarsytt för klientens behov, är kännetecknet för Peak Recovery. Tillfrisknandet är mer än 80 % jämfört med institutionernas cirka 30 %.

När en person börjat använda väl mycket alkohol, för att kunna somna, koppla av eller helt enkelt för att må bra, finns det en bakomliggande orsak. Orsaken varierar från person till person, ibland finns förklaringen i väl mycket, och accelererande representation, ibland är anledningen till det accelererande drickandet en helt annan. Känner du någon som hamnat i en ond spiral och överkonsumerar alkohol så kan Life CaP Centret hjälpa till, förutsatt att en genuin vilja finns.

På Life Cap Centret samverkar en rad olika kompetenser. Vi har läkare och annan sjukvårdskunnig personal knuten till oss. Även massör, kinesliolg, naprapat, andningspedagog och viktcoach finns att tillgå. Klienten har alltid en huvudansvarig caseholder som samordnar övriga resurser utifrån klientens önskemål och behov. Innan programmet påbörjas, genomförs en kartläggning, för att vi ska kunna tillhandahålla rätt resurser.

En omfattande studie över hur vi bäst kan stödja klienter som vill komma tillrätta med missbruk och beroende har genoförts på Life CaP Centret, Lindormsnäs gård, sedan våren 2006. Nu har vi utvärderat, de nya individuella åtgärdsprogrammen är mycket flexibla och situationsanpassade. Enbart dokumentationen kvarstår, den beräknas vara färdigställd under augusti 2009.

Har du frågor eller är du orolig för att du, eller någon närstående är i riskzonen, ring vår programansvarige Jörhan Pienitzka på telefon 08-54595943.

Life CaP erbjuder individuella samtal och program. Vi utbildar även terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. ledarskaps-, relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47