Patent- och registreringsverket, PRV

Life Science ett strategiskt viktigt område för Svensk exportindustri

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2014 08:00 CET

För att den svenska Life Science sektorns utveckling och forskning ska hålla sig kvar i världstoppen krävs ett tydligt politiskt ledarskap och tillgång till långsiktigt riskkapital. Det framkommer i rapporten "Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science."

I Sverige finns en tradition av god forskning inom Life Science sektorn. Vi besitter unik kompetens och har några av väldens största och modernaste produktionsanläggningar i Sverige. Däremot saknar vi långsiktigt riskkapital i tidiga skeenden och förmågan att stimulera hälso- och sjukvårdens innovationsförmåga.

Det framkommer i rapporten "Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science" som på uppdrag av regeringen samordnats av Patent- och registreringsverkets generaldirektör Susanne Ås Sivborg. Rapporten baseras på samtal med nära 80 organisationer. De är rörande överens om att det behövs av ett politiskt ledarskap i frågan:

     -  Behovet av ett politiskt ledarskap både nationellt och regionalt är stort framkommer tydligt som en förutsättning för att vi ska fortsätta vara världsledande inom Life Science-området i Sverige. Det lyfts fram av alla. Det handlar om att generera ett välfungerande ekosystem som skapar förutsättningar för samverkan mellan aktörerna inom Life Science, säger Susanne Ås Sivborg.

Enligt rapporten kommer läkemedelsbolagen att minska den egna forskningsverksamheten och istället köpa in huvuddelen av forskningen av mindre bolag och från akademin. Av den anledningen är det ytterst viktigt att Sverige gör investeringar i världsledande forskning på universitet och hög­skolor för att stödja den utveckling som pågår, hävdas det i rapporten. Det är en förutsättning för att få igång en mer omfattande produktion i Sverige.

Arbetet visar att utvecklingspotentialen inom Life Science sektorn är stor. Nu gäller det att dra nytta av det engagemang och den energi som finns inom branschen.

     -  Inom Life Science är den internationella konkurrensen stenhård. Om man menar allvar måste Sverige erbjuda bästa klimat för excellent forskning och kompetens och attraktiva förhållanden för företag. För Life Science är tillgången långsiktigt riskkapital är en förutsättning för näringslivets tillväxt, avslutar Susanne Ås Sivborg.

På PRV har vi förmånen att arbeta med nya idéer i teknikens framkant – varje dag. PRV ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden