Lifecap AB

Lifecap, som utbildar beroendeterapeuter, ifrågasätter Anders W Jonssons inlägg i debatten.

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 19:02 CEST

Anders W Jonsson, Ledamot av riksdagens socialutskott, har svårt att ”förstå varför vården av den som drabbats av ett intravenöst missbruk sak baseras på politikers och personals tyckande”. Det framgår av ett debattinlägg i Norrtelje Tidning 13 juni 2011. Många av oss som arbetar med missbruks och beroende håller med om det ifrågasättandet. MEN, vi anser inte att det är en bättre lösning att lägga över hela ansvaret på läkare utan egen erfarenhet av tillfrisknade från missbruk.  Jonsson förespråkar dessutom behandling med Metadon Subutex-Subaron vilket vi är oerhört kritiska emot.

 

Beroendesjukdomen är en emotionell sjukdom. Det är mycket alarmerande att en läkare jämställer behandlingen av en emotionell sjukdom med behandling av cancer som Anders W Jonsson gör i sitt inlägg. Det tyder också på inkompetens i missbruk/beroendefrågan att uttrycka att personer drabbas av intravenöst missbruk. Missbruk är något som människor tar till för att de inte har kompetens att hantera sitt känsloliv. Det är inte så att missbruk bara uppstår ur tomma intet utan att den som missbrukar har varit delaktig! De som drabbas är anhöriga, vänner och andra i missbrukarens omgivning.

 

Vi anser att Anders W Jonssons uttalande är kränkande, både för beroendepersoner som tillfrisknar utan beroendeframkallande läkemedel och för cancerpatienter. Personer med beroendesjukdomen som dagligen arbetar hårt för sitt tillfrisknande borde slippa drabbas av uttalanden som gör gällande att de istället för att ta ansvar för sitt känsloliv ska erbjudas läkemedel som påverkar känslosystemet i lika hög grad som deras illegala droger gjorde.  Speciellt med hänsyn till att majoriteten av de våldsdåd som inträffar i samhället idag faktiskt genomförs av personer som är påverkade av alkohol och/eller olika typer av narkotiska preparat (beroendeframkallande läkemedel inräknade). Vi vill också poängtera att de personer som lever runt missbrukaren även fortsättningsvis kommer att leva med en människa som är påverkad av sinnesförändrade substanser om vi i Sverige väljer att byta ut illegal narkotika mot legala läkemedel som påverkar brukarens emotionella system i lika hög utsträckning som den illegala drogen gjorde.

 

Beroendesjukdomen är en emotionell sjukdom som kan hållas i schack med hjälp av ett emotionellt program. De som är mest lämpade att hjälpa en beroendeperson som just klivit av ett kemiskt beroende är en annan beroendeperson som varit i den sits den nynyktre är, men som tillfrisknat och valt att utbilda sig för att arbeta med missbruk och beroende. Lösningen är att utbilda nynyktra beroendepersoner i hur de kan hantera sitt känslosystem utan kemiska preparat. Problemet är att det finns en stor brist på kunskap i samhället. I behandlingsvärlden klumpars beroendepersoner ihop i stora grupper och vi blundar för att vi har med individer att göra. På många behandlingshem hanteras enbart symptomen, det vill säga drickandet, knarkandet eller medicinmissbruket istället för att det genomförs ett individuellt arbete med att kartlägga varje persons emotionella bakgrund, den bakgrund som utgör orsaken till att beroendepersonen har tagit till sinnesförändrande droger från början.

 

Lifecap AB bedrev under fyra års tid HVB-hems verksamhet på Lindormsnäs Gård, vi arbetade individuellt, verksamheten var ISO-certifierad och vi är mycket stolta över att vi hade 83% tillfrisknande, två år efter avslutad vistelse. En siffra som vi aldrig har hört talas om att något annat behandlingshem varit i närheten av. Vi är övertygade om att samhällskostnaden skulle minska betydligt om vi ser sanningen i vitögat och börjar hantera patienterna som har problem med beroende individuellt istället för i grupp. Hellre en vistelse med ett individuellt program som leder till tillfrisknande direkt än upprepade vistelser på behandlingshem till kostnader som i slutänden vida överstiger de för ett individuellt upplagt program. Dessutom skulle det innebära att det mänskliga lidandet skulle minska radikalt.

 

Sedan årsskiftet 2009/2010 har Lifecap AB lagt ned sin HVB-hemsverksamhet. Detta på grund av att enbart förmögna privatpersoner tar sig råd att betala för det individuella program som erbjöds. Våra huvudlärare på de terapeututbildningar som har inriktning missbruk och beroende arbetar fortfarande med att hjälpa beroendepersoner till ett tillfrisknande och det ser ut som om tillfrisknande procenten efter två år till och med är högre än på Lindormsnäs. Verksamheten bedrivs dock numera huvudsakligen på Las Palmas i företaget Peak Recoverys regi på grund av de bristande förutsättningarna för att kunna utföra ett gott arbete i Sverige. Vi är rädda att den nya centraliseringen som är på väg att införas med stöd av Gerhard Larssons utredningsarbete kommer försvåra ytterligare för kompetenta terapeuter på missbruks/beroende området (det vill säga de med egen erfarenhet och som tillfrisknar och utbildat sig terapeutiskt) att vara verksamma i Sverige.

Lifecap AB erbjuder coach och terapeututbildningar på distans med träffar på internat i Roslagen vid två tillfällen om fem dagar per termin. Förutom beroende och 12-stegsterapeututbildningar erbjuds utbildningar till coach, samtalsterapeut (kognitiv inriktning) relationsterapeut och energiterapeut.

 

Lifecap AB

Telefon 08-545 959 40