NASDAQ OMX

LifeCycle Pharma noteras på den Nordiska Börsen

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 09:08 CET

Idag noteras LifeCycle Pharma på Köpenhamnsbörsen. LifeCycle Pharma är det sjuttioförsta [1] bolaget som välkomnas till den Nordiska Börsen i år och det trettonde till huvudmarknaden i Köpenhamn.

LifeCycle Pharma är ett farmaceutiskt bolag under utveckling, som har en komplett, långt framskriden portfölj av rättighetsskyddade produktkandidater. Bolaget startade sin verksamhet i juni 2002 som en avknoppning från H. Lundbeck A/S och baserar sin verksamhet på att använda sin rättighetsskyddade MeltDose-teknologi till att skapa nya versioner av existerande läkemedel.

LifeCycle Pharma A/S menar att de kan utveckla produkter väsentligt snabbare, billigare och med högre sannolikhet att lyckas, jämfört med att utveckla helt nya läkemedel. För mer information, vänligen besök www.lcpharma.com

”Det är mycket glädjande att kunna välkomna ännu ett bolag till sektorn Hälsovård på den Nordiska Börsen. LifeCycle Pharma är det femte nya bolaget i den sektorn i år”, säger Jan Ovesen, Chef för OMX Nordiska Börs i Köpenhamn.

LifeCycle Pharma är ett Mid Cap bolag som ingår i sektorn Hälsovård. Bolaget får kortnamnet LCP N och en handelspost motsvarar 200 aktier.


___________________________________­
[1] 40 bolag härrör till Stockholmsbörsens, Helsingforsbörsens, Köpenhamnsbörsens, Rigabörsens, Tallinnbörsens och Vilniusbörsens huvudmarknader och 31 bolag till First North.


För mer information, vänligen kontakta
Ellen-Margrethe Soelberg, OMX Nordic Exchange +45 33 77 04 30

Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den Nordiska Börsen erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Den Nordiska Börsen är ett begrepp som används i marknadsföringssyfte och är inte en juridisk person. Begreppet beskriver det gemensamma erbjudandet från Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Stockholmsbörsen, Tallinnbörsen, Rigabörsen och Vilniusbörsen. OMX integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för över 60 börsorganisationer i fler än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i den finansiella sektorn på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com