Hushållningssällskapet

Ligg steget före med HIR Kollen

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 09:58 CEST

På Borgeby Fältdagar den 26-27 juni lanseras HIR Kollen, den nya rådgivningen hos HIR Malmöhus och Hushållningssällskapet Kristianstad. Tjänsten erbjuds i tre olika paketlösningar för den som vill få bättre koll på de lagar, regler och krav som ställs på olika verksamheter: Plus, Medel och Mini. Med en kontinuerlig rådgivning är förhoppningen att lantbrukaren ska bli säker på det han eller hon behöver vara säker på.

Rådgivningspaketen passar olika typer av produktionsinriktningar. Oavsett om verksamheten berörs av miljö-, livsmedelslagstiftning, djurskydd eller en kombination av dessa fångar HIR Kollen upp aktuella frågeställningar.
- Att årligen bli uppdaterade och få en grundlig genomgång av dokumentationen för att se att vår verksamhet är i ordning är något som vi har efterfrågat länge, konstaterar Johan Karlzén, inspektor på Å.R.E HB. Det känns som en lätt försäkring att teckna.

Med den nya tjänsten vill rådgivarna hjälpa till att bena ut regler och krav på den specifika verksamheten och omsätta dessa i praktiken. Många upplever att allt pappersarbete stjäl tid från annat arbete. Tack vare HIR Kollen kan kunderna få hjälp att fokusera på rätt saker.
- Med kontinuitet och regelbundna träffar blir det också lättare att arbeta långsiktigt och i ett tidigt skede kunna fånga upp förändringar i regelverk eller i verksamheten på gården, menar Anette Bramstorp, rådgivare på HIR Malmöhus.

Prata med rådgivarna på plats för att få veta mer om den nya rådgivningen. Välkommen till monter S86 och S11 inne i stortältet på Borgeby Fältdagar.

För mer information:
Anette Bramstorp, HIR Malmöhus, 0708-16 10 06
Anna Starck, HIR Malmöhus, 0708-16 20 32
Ida Lindell, Hushållningssällskapet Kristianstad, 0761-40 60 96

Kunskap för landets framtid

Hushållningssällskapen är en fristående medlemsbaserad kunskapsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande på landsbygden och en god livskvalitet i stad och land.

Våra konsulter erbjuder rådgivning och utbildning till konsumenter, företag och organisationer. Vi vill även främja företagande genom våra landsbygdsutvecklare.

Vi verkar inom växtodling, lantbruk, landsbygd, kost och hälsa, miljö och kulturmiljö.

För mer information gå till http://www.hushallningssallskapet.se