Sveriges Redareförening

Lighthouse invigs

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 16:33 CET

Den 7 december invigs det nationella sjöfartscentrumet Lighthouse i Göteborg. Det är en unik samordnad satsning på sjöfarten som kommit till på initiativ av Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Sveriges Redareförening. Syftet är att ta ett helhetsgrepp för att göra sjöfarten effektivare, säkrare och mer miljövänlig samt säkerställa konkurrenskraften hos svensk sjöfart.

Lagom till invigningen är den nya bryggsimulatorn i internationell toppklass på plats. Den är ett viktigt verktyg för att kunna simulera och utvärdera incidenter samt säkra kompetensen hos aktiv sjöpersonal. Simulatorn består av två fartygsbryggor med en cylindrisk visuell projektion om 270 resp. 200 grader.

Lighthouse samlar forskning och kompetensutveckling för sjöfarten under ett tak, med en tvärvetenskaplig och bred ansats. Här samverkar forskning om till exempel fartygskonstruktion, sjösäkerhet och hydromekanik med logistik, sjörätt och ekonomiska aspekter som företagsanalys och världshandel.

Lighthouse är dessutom en brygga för kunskapsöverföring mellan forskning, grundutbildning och aktiv sjöfart. Verksamheten bedrivs i tätt samarbete med sjöfartsnäringen. Hittills har Sveriges Redareförening satsat 100 miljoner under en tioårsperiod.

Lighthouse ligger på Campus Lindholmen i Göteborg, i anslutning till Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers.

Webbsida
http://www.chalmers.se/smt/lighthouse-en