Lightlab AB

LIGHTLAB: LIGHTLAB RÄTTAR FELAKTIGA PRESSUPPGIFTER

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2004 12:51 CEST

Med anledning av de uppgifter som idag förekommit i Svenska Dagbladet kring LightLab önskar bolaget göra följande tillrättalägganden.

Under våren 2004 förvärvade LightLab en verksamhet avseende handel med lågenergilampor. Denna verksamhet hade tidigare bedrivits inom Masterpiece AB. LightLab har dock inte träffat något avtal med Masterpiece AB och ännu mindre förvärvat bolaget. Pressuppgifterna i denna del är alltså oriktiga.

Även pressuppgiften om att LightLab misstänktes för tullbedrägerier är felaktig. Det har varken från åklagarhåll eller i övrigt gjorts gällande att LightLab har något ansvar för den aktuella importen, som skedde i tiden före LightLabs förvärv av verksamheten. Tvärtom har svenska Tullverket så sent som i början av juli 2004 utfärdat ett s.k. bindande ursprungsbesked, av innebörd att de lågenergilampor som LightLab handlar med har sitt ursprung i Vietnam.

Inte heller är uppgiften om att ledningen för Masterpiece "gått över till LightLab" korrekt. En av de fyra personer som åtalats är verksam inom LightLabs dotterbolag Bright Europe AB. Till skillnad från övriga tre är denne person enbart åtalad för medhjälp till brott. Vederbörande, som inte innehaft någon ledande ställning inom Masterpiece, förnekar brott. Han påstås ha medverkat genom att beställa och köpa in lampor och därefter granska och attestera fakturor.

I övrigt hänvisas till LightLabs pressmeddelanden den 2 juli och den 8 juli 2004.

För mer information, kontakta
Pär-Ola Mannefred, VD LightLab AB (publ)
Telefon 031-7032502
Mobil 0705-127017

Olle Ödman, ordförande LightLab AB (publ)
Mobil 0703484396

Detta är LightLab AB (publ)
LightLab AB (publ) är göteborgsbaserat innovationsföretag som har utvecklat en unik metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver.

LightLabs affärsidé är att utveckla miljövänlig ljusteknik och göra det möjligt för aktörerna på belysningsmarknaden att stärka värdet på sina varumärken genom att använda Lightlab-teknologin. Strategin går ut på att bygga vidare på redan starka relationer mellan tillverkare, distributörer och konsumenter. Lightlab skall inte självt tillverka lampor utan aktivt bidra till att miljövänlig ljusteknik får sitt genombrott på den internationella marknaden.

Företaget, grundat 1996, är sedan 2000 noterat på NGM Equity-listan och har nära 4 350 aktieägare.

www.lightlab.se