Lightlab AB

LIGHTLAB OCH VATTENFALL INTENSIFIERAR SAMARBETET KRING ENERGIEFFEKTIVA BELYSNINGSTEKNOLOGIER

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 11:39 CEST

Inom ramen för Vattenfalls FoU-program för hållbar utveckling inledde Vattenfall och LightLab Sweden ett samarbete i juni 2010. Syftet med Projekt är att utveckla en belysningsteknik för nästa generation av miljölampor med hög energieffektivitet och utan kvicksilver. Samarbetet har utvecklats enligt den plan som Vattenfall och LightLab gemensamt beslutade om i juni.

LightLab har intensifierat produktutvecklingen under 2010 och i samverkan med Vattenfall beslutat om att ta fram ett antal armaturer som kommer att installeras och utvärderas i LightLabs produktlaboratorium under hösten 2010. Vattenfall ställer sig positivt till att utöka engagemanget och kommer att påbörja planeringen av en provanläggning med LightLabs teknologi. LightLab och Vattenfall fokuserar nu samarbetet till kontorsbelysning och industribelysning, där betydande förbättringar kan åstadkommas med de egenskaper LightLabs teknologi besitter.

Med Vattenfall som industriell partner kan vi komma ut i en kommersiell miljö snabbt. Det är spännande att få inleda denna nya fas av vårt samarbete, säger Jan-Erik Lennefalk, VD på LightLab.

Läs här om samarbetet mellan vattenfall och LightLab i Vattenfalls R&D Magazine för hållbar utveckling.

2010-10-28

För frågor hänvisas till:
Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab
Mob: +46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig LightLab
Mob: +46 (0) 730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2010-10-28.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Detta är Lightlab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Lightlabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4.000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här