Lightlab AB

LIGHTLAB STÄRKER RESURSERNA INOM AFFÄRSUTVECKLING

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 13:53 CET

LightLab utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi utan kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen. Målet är att tillsammans med partners introducera miljövänliga belysningsprodukter på världsmarknaden.

Till LightLab i Stockholm knyts nu Johan Tingsborg för att leda affärsutvecklingen.

Johan Tingsborg har 25 års erfarenhet av produktutveckling, affärsutveckling och affärsledning inom högteknologiska bolag. Johan har varit verksam hos bland annat Ericsson, tyska halvledarbolaget Infineon Technologies samt Kisel Microelectronics där Johan var VD fram till september 2010.

- Vi fortsätter att stärka LightLabs kompetens inför den kommande kommersialiseringsfasen. Johan Tingsborg har lång erfarenhet från elektronikindustrin i ledande befattningar och har under många år jobbat globalt med affärsutveckling i teknologiintensiva bolag. Vi är mycket glada att kunna knyta Johan Tingsborg till LightLab, säger Jan-Erik Lennefalk.

2010-11-23

För frågor hänvisas till:
Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab
Mob: +46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig LightLab
Mob: +47 (0) 730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2010-11-23.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Detta är Lightlab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4.000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.