Lightlab AB

LIGHTLAB SWEDEN HAR ONSDAGEN DEN 22 APRIL 2009 OFFENTLIGGJORT PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSION

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:23 CEST

LightLab Sweden AB har idag offentliggjort prospekt avseende nyemission med företräde för befintliga ägare. Teckningstiden påbörjas den 24 april och löper till och med den 8 maj.

Prospekt och anmälningssedel kan laddas hem från Bolagets hemsida www.lightlab.se eller från www.gwkapital.se och www.aqurat.se. Direktregistrerade aktieägare kommer att få prospekt och förtryckta anmälningssedlar tillsända. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan beställas via e-post lightlab@gwkapital.se per post på adress LightLab, c/o G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, eller per fax, nr 08-503 000 70.

2009-04-22

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Madsen, VD LightLab Sweden, telefon: 08-442 05 50, mobil: 0706-673 933

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2009-04-22.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Om LightLab Sweden
LightLab Sweden AB (publ), utvecklar och kommersialiserar en metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver, bly och andra miljöfarliga ämnen. Tekniken bakom LightLabs lampa är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en kommersiell potential på sina respektive marknader. Det lägger grunden för en bredare forsknings- och utvecklingsportfölj, som kontinuerligt utvärderas. LightLab Sweden AB (publ) har fler än 4.500 aktieägare i mer än tio länder. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är G & W Kapitalförvaltning AB. www.lightlab.se