Lightlab AB

LIGHTLAB SWEDEN HAR TORSDAGEN DEN 4 FEBRUARI 2010 OFFENTLIGGJORT PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSION

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 14:42 CET

LightLab Sweden AB har idag offentliggjort prospekt avseende nyemission med företräde för befintliga ägare. Teckningstiden påbörjas den 11 februari och löper till och med den 25 februari. Prospekt och anmälningssedel kan laddas hem från Bolagets hemsida www.lightlab.se eller från www.gwkapital.se och www.aqurat.se. Aktieägare kommer att tillsändas informationsmaterial och förtryckta anmälningssedlar. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan beställas via e-post lightlab@gwkapital.se per post på adress LightLab, c/o G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, eller per fax, nr 08-503 000 70.

Se även filmen om LightLab lampan www.lightlab.se

2010-02-04

LightLab Sweden (publ)

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: +46 08-442 05 50
Mob: +46 070-667 39 33
Tel: +886 960 836 136
E-post: bo.madsen@lightlab.se

eller

Fredrik Zetterström, G&W kapitalförvaltning
Tel: 0735-449730,
E-post: fredrik.zetterstrom@gwkapital.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2010-02-04.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Om LightLab Sweden
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en miljövänlig energisparlampa för allmänbelysning baserad på fältemission och katodluminiscens. Den är energisnål och uppvisar goda värden för färgbalans och färgkvalitet. Lampan innehåller inte kvicksilver, bly eller andra miljöfarliga ämnen. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Tekniken bakom lampan är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4.000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är G & W Kapitalförvaltning AB.