Lightlab AB

LIGHTLAB SWEDEN: LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) HAR ONSDAGEN DEN 22 APRIL 2009 OFFENTLIGGJORT PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSION.

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 17:28 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51431


LightLab Sweden AB har idag offentliggjort prospekt avseende nyemission med företräde för befintliga ägare. Teckningstiden påbörjas den 24 april och löper till och med den 8 maj.

Prospekt och anmälningssedel kan laddas hem från Bolagets hemsida www.lightlab.se eller från www.gwkapital.se och www.aqurat.se . Direktregistrerade aktieägare kommer att få prospekt och förtryckta anmälningssedlar tillsända. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan beställas via e-post lightlab@gwkapital.se per post på adress LightLab, c/o G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, eller per fax, nr 08-503 000 70.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Madsen, VD LightLab Sweden, telefon: 08 - 442 05 50, mobil: 0706 - 673 933
LightLab Sweden AB (publ), utvecklar och kommersialiserar en metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver, bly och andra miljöfarliga ämnen. Tekniken bakom LightLabs lampa är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en kommersiell potential på sina respektive marknader. Det lägger grunden för en bredare forsknings- och utvecklingsportfölj, som kontinuerligt utvärderas. LightLab Sweden AB (publ) har fler än 4 500 aktieägare i mer än tio länder. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är G & W Kapitalförvaltning AB.


www.lightlab.se