Lightlab AB

LIGHTLAB SWEDENS FÖRETRÄDESEMISSION FULLTECKNAD

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 12:46 CET

LightLab Sweden AB (publ) har genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare, vilken tillför bolaget 36,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löpte ut den 21 februari 2011 och sammanräkningen utvisar att emissionen fulltecknats.

Styrelsen i LightLab Sweden beslutade den 26 januari 2011, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 3 januari 2011, om en nyemission av högst 15 864 633 aktier av serie B. Teckningskursen sattes till 2,30 kr per aktie och teckningstiden var 7-21 februari. Emissionen var fullt garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser.

Genomförd sammanräkning visar att 66,4 procent av aktierna (motsvarande ca 24,2 MSEK) tecknades med stöd av företrädesrätt och 2,9 procent (motsvarande ca 1,1 MSEK) tecknades utan företrädesrätt. Resterande del, motsvarande 30,7 procent av emissionen eller ca 11,2 MSEK, har tecknats med stöd av emissionsgaranti.

Styrelsen har idag beslutat om tilldelning för tecknare utan företräde. Dessa kommer att erhålla avräkningsnota med betalningsinstruktioner. Samtliga tecknare har erhållit tilldelning.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 3 172 926,60 kr och uppgår därefter till 5 817 032,20 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 29 085 161, varav 15 000 av serie A och 29 070 161 av serie B.

Finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen har varit Erik Penser Bankaktiebolag.

2011-02-25

För frågor hänvisas till:
Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab
Mob: +46 (0)702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig LightLab
Mob: +46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2011-02-25.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Detta är Lightlab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här