Lightlab AB

LIGHTLAB SWEDENS VD FÖRVÄRVAR TECKNINGSOPTIONER

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 10:30 CEST

LightLab utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi utan kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen. Målet är att tillsammans med partners introducera miljövänliga belysningsprodukter på världsmarknaden.

På årsstämman 2010-05-11 beslutades att emittera teckningsoptioner med rätt att teckna för styrelse och ledande befattningshavare. Varje teckningsoption skall, under perioden till och med den 31 maj 2013, berättiga till teckning av en ny B-aktie till en teckningskurs om 25 kronor. Med användande av Black & Scholes modell blir priset per option 42 öre.

Den 1 september tillträdde Jan-Erik Lennefalk som ny VD i Lightlab. Lennefalk har förvärvat 200.000 teckningsoptioner. Styrelsen har tidigare beslutat att deltaga i programmet genom att ordförande har tecknat sig för 119.048 optioner och övriga ledamöter för vardera 59.524 optioner.

2010-10-05

För frågor hänvisas till:
Jan-Erik Lennefalk
Mob: +46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig LightLab
Mob: +46 (0) 730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2010-10-05.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Detta är Lightlab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Lightlabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4.000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är G & W Kapitalförvaltning AB.