Lightlab AB

Lightlab: Tullen ger klartecken för Lightlabs lampimport

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 13:52 CEST

Resultatet av LightLabs arbete med att säkerställa ursprunget av lågenergilampor
som bolaget skall importera har lett till att svenska Tullverket nu utfärdat ett s.k. bindande ursprungsbesked.


Mot bakgrund av de oklarheter som funnits avseende ursprung och därmed importhantering av lågenergilampor från Asien har LightLab genomfört ett omfattande arbete för att säkerställa ursprunget av de lampor som LightLabs dotterbolag Bright Europe AB nu skall importera till Skandinavien.

Detta har skett genom besök på plats hos leverantörer i Asien, genom kontakter med oberoende kontrollorgan och genom myndighetskontakter i Sverige och utomlands. Bland annat har kontakter löpande tagits med svenska Tullverket och Kommerskollegium.

Som ett resultat av den nu slutförda genomlysningen har svenska Tullverket utfärdat ett s.k. bindande ursprungsbesked, av innebörd att de lågenergilampor som nu skall importeras har ursprung i Vietnam. Slutsatsen är att LightLab och Bright Europe i alla delar följer gällande regelverk.


För mer information, kontakta
Pär-Ola Mannefred, VD LightLab AB (publ)
Telefon 031-7032502
Mobil 0705-127017

Detta är LightLab AB (publ)
LightLab AB (publ) är göteborgsbaserat innovationsföretag som har utvecklat en unik metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver.

LightLabs affärsidé är att utveckla miljövänlig ljusteknik och göra det möjligt för aktörerna på belysningsmarknaden att stärka värdet på sina varumärken genom att använda Lightlab-teknologin. Strategin går ut på att bygga vidare på redan starka relationer mellan tillverkare, distributörer och konsumenter. Lightlab skall inte självt tillverka lampor utan aktivt bidra till att miljövänlig ljusteknik får sitt genombrott på den internationella marknaden.

Företaget, grundat 1996, är sedan 2000 noterat på NGM Equity-listan och har nära 4 350 aktieägare.

www.lightlab.se