Lightlab AB

LightLabs emission fulltecknad

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2003 10:17 CET

Den riktade emission som LightLab AB (publ) genomfört är fulltecknad. Emissionen som riktades till en begränsad krets av placerare omfattade 2 173 900 aktier av serie B, vilka tecknats till en kurs om 0,46 kronor. Genom emissionen tillfördes LightLab 1 miljon kronor.

För mer information, kontakta
Pär-Ola Mannefred, VD LightLab AB (publ)
Telefon 031-7032502
Mobil 0705-127017

Detta är LightLab AB (publ)
LightLab AB (publ) är göteborgsbaserat innovationsföretag som har utvecklat en unik metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver.

LightLabs affärsidé är att utveckla miljövänlig ljusteknik och göra det möjligt för aktörerna på belysningsmarknaden att stärka värdet på sina varumärken genom att använda Lightlab-teknologin. Strategin går ut på att bygga vidare på redan starka relationer mellan tillverkare, distributörer och konsumenter. Lightlab skall inte självt tillverka lampor utan aktivt bidra till att miljövänlig ljusteknik får sitt genombrott på den internationella marknaden.

Företaget, grundat 1996, är sedan 2000 noterat på NGM Equity-listan och har nära 4 300 aktieägare.

www.lightlab.se

LightLab arbetar med att ta fram en ny typ av ljuskälla. Denna ljuskälla är baserad på en sk fältemissionskatod som företaget utvecklat. Målet är bland annat att få fram ett nytt alternativ till de glödlampor och flourescerande ljuskällor som finns på marknaden idag.