Lightlab AB

LIGHTLABS NYA VD JAN-ERIK LENNEFALK TILLTRÄDER

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 10:53 CEST


LightLab utvecklar en miljövänlig belysningsteknologi utan kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen. Tidigare i år påbörjades ett omställningsarbete med syfte att förbereda bolaget för en kommersialiseringsfas. LightLabs mål är att tillsammans med partners introducera miljövänliga belysningsprodukter på världsmarknaden.

Som tidigare meddelats tillträder Jan-Erik Lennefalk idag den 1 september som ny VD med uppdraget att intensifiera förändringsarbetet inför den kommande kommersialiseringen.

2010-09-01

För frågor hänvisas till
Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab
Mob: +46 (0)070 251 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig LightLab
Mob: +46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2010-09-01.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Detta är Lightlab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Lightlabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4.000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är G & W Kapitalförvaltning AB.