Lightlab AB

LIGHTLABS PLANA LAMPA VIDAREUTVECKLAS

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 10:00 CET

Som förutskickats i ett tidigare pressmeddelande (juni 2010) har LightLab och Teco Nanotech tagit fram en första prototyp på en plan lampa som baseras på LightLabs patenterade fältemissionsteknologi. De första prototyperna, som kom fram under september 2010, har levererat ljus från den nya plana strukturen. Ljusflödet har dock varit lägre än förväntat. Parterna har därför efter utvärdering beslutat att ta fram en ny prototyp baserad på samma koncept men med en modifierad materialsammansättning i lampan i syfte att förbättra ljusflödet.

- De nya prototyperna kommer att utvecklas i fortsatt nära samarbete med vår partner Teco Nanotech i Taiwan, och utvärderas så snart det är möjligt, säger Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab Sweden AB.

2010-11-18

För frågor hänvisas till:
Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab
Mob: +46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig LightLab
Mob: +47 (0) 730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2010-11-18.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Detta är Lightlab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Lightlabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4.000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här