Lightlab AB

LIGHTLABS TECKNINGSOPTION TO2B

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 16:31 CEST

Emissionen i LightLabs teckningsoption TO2B har tillfört bolaget 5.794,20 kr. Antalet aktier som tecknats i emissionen uppgår till 348 stycken av serie B. Nytt totalt antal aktier i bolaget efter emissionen är 13.220.528, varav 15.000 av serie A och 13.205.528 av serie B.

2010-10-07

För frågor hänvisas till:
Jan-Erik Lennefalk
Mob: +46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig LightLab
Mob: +46 (0) 730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2010-10-07.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Detta är Lightlab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Lightlabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4.000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är G & W Kapitalförvaltning AB.