Blodcancerförbundet

Lika cancervård på lika villkor?

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:29 CEST

Lika cancervård på lika villkor?

Vad är det som styr valet av behandlingsmetod vid blodcancersjukdomen multipelt myelom?

Den enskildes patients behov, behandlingsriktlinjer men också ekonomiska resurser påverkar behandlingen av patienter med Multipelt myelom.

Alla är överens om att bostadsort, ålder eller kön inte bör avgöra vilken behandling som patienten får men ändå rapporteras det om skillnader i behandlingsstrategier.

För att få kunskap om eventuella regionala skillnader vid behandling av multipelt myelom hos patienter i Sverige genomförde Blodcancerförbundet tillsammans med läkemedelsföretaget Celgene en SIFO-undersökning under våren 2010.

Resultatet av den undersökningen presenteras vid Blodcancerförbundets seminarium om multipelt myelom.

Datum: torsdag den 9 september 2010

Plats: Lundqvist & Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Tid: 11.30 - 13.00

 

Resultaten av undersökningen diskuteras av en panel bestående av:

Hasse Sandberg, Blodcancerförbundet

Jan Kowalski, biostatistiker

Arne Raask, som fick diagnosen multipelt myelom år 2004

Jesper Aagesen, Överläkare, Medicinkliniken, Ryhovs sjukhus

Finn Bengtsson (M), riksdagens Socialutskott, professor och överläkare

Håkan Mellstedt, professor och överläkare vid Cancercentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 

För ytterliga information:

Hasse Sandberg, förbundssekreterare, telefon 08-546 405 40, 070-273 89 72

Peter Ragnhammar, Docent, Medicinsk chef Celgene, telefon 070-665 76 89

 

Blodcancerförbundet

Blodcancerförbundet är en ideell intresseorganisation för dem som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, deras närstående och personal inom hematologi. Blodcancerförbundet har cirka 3 300 medlemmar och 15 lokalföreningar. Förbundet är medlem i Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO. www.blodcancerforbundet.se