Lika Unika

Lika Unika med i Torsdagsaktionen för tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 17:27 CET

I morgon och varje torsdagsmorgon kl. 08.00 - 09.00 kommer Torsdagsaktionen att finnas utanför Rosenbad och påminna statsråden på väg in till veckans regeringssammanträde om att tiden går. Att det är dags för ett utökat diskrimineringsskydd, också i Sverige! Torsdagsaktionen inleddes av riksorganisationen DHR i december 2011. Nu ansluter sig fler, även Lika Unika!

Anledningen är att vi är trötta på att vänta. Den 19 november 2010 gick remisstiden ut för förslaget i promemorian Bortom fagert tal (Ds 2010:20), att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Något lagförslag finns ännu inte.

Nu är det dags att gå från ord till handling, promemorians titel "Bortom fagert tal" talar sitt tydliga språk! Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda. Att få genom förslaget har dock visat sig vara svårt och vi vet att regeringen inte lyckas ena sig. Vi måste därför mobilisera alla krafter för ett utökat diskrimineringsskydd och för ett politiskt ställningstagande för tillgänglighet och användbarhet. Ett politiskt ställningstagande för att människor med funktionsnedsättning ska ses som den självklara del av den mänskliga mångfalden som vi är.

Lika Unika ansluter sig nu

Nu ansluter sig Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, till Torsdagsaktion. En god tillgänglighet är en grundförutsättning för att alla ska kunna vara med och delta och bidra i samhället! Med att få bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund i diskrimineringslagstiftning i Sverige hoppas vi kunna skapa ett större intresse och vilja till förbättringar preventivt, när det gäller en tillgänglig fysisk miljö, nybyggnationer, transporter, kommunikation osv.

Mänskliga rättigheter

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det är dags att leva upp till framförallt artikel 9 om tillgänglighet "för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden".

Läs mer på DHR:s hemsida www.dhr.se

www.likaunika.org

Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medlemsförbund: Förbundet för Sveriges Dövblinda (FSDB), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdom (RBU), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och Synskadades Riksförbund (SRF). www.likaunika.org