Lika Unika

Lika Unika startar upprop mot den orättvisa diskrimineringslagen under MR-dagarna i Stockholm 14-15 november!

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 16:08 CET

Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, deltar som utställare på MR-dagarna i Kulturhuset, Stockholm den 14-15 november. Vårt bord är nr 1 i Projektarenan, plan 3. Där informerar vi mellan kl 09-18 om vår verksamhet, som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Lika Unika vill under MR-dagarna särskilt fästa uppmärksamhet på att nuvarande diskrimineringslag är otillräcklig. Personer med funktionsnedsättningar har idag stora problem att delta i samhället på jämlika villkor. Bristande tillgänglighet till vallokaler, restauranger, sportarenor och biografer gör vardagslivet till en ständig hinderbana. Trots detta klassas inte bristande tillgänglighet som diskriminering, något som Lika Unika vill ändra på.

Just nu är denna fråga aktuell för diskussion inom regeringspartierna. Oenighet råder inom den borgerliga alliansen om en reformering av diskrimineringslagen. Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) är positivt inställd, men främst har Moderaterna bromsat processen. 

Lika Unika menar att Sverige bryter mot artikel 9 i FN:s konvention för funktionsnedsatta, där vårt land förpliktigat sig att ”göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva obehindrat och att fullt ut delta på livets alla områden”.

Därför startar Lika Unika ett upprop för att sätta press på riksdagens ledamöter att komplettera gällande lagstiftning med otillgänglighet som diskrimineringsgrund.

För mer information, kontakta:

Lotta Sondell,
Federationssekreterare Lika Unika
Telefon: 070-768 28 78
E-post: lotta.sondell@likaunika.org

Christian Dahlgren
Opinionsbildare / kommunikatör Lika Unika
Telefon: 070-768 27 86
E-post: christian.dahlgren@likaunika.org

Vår hemsida: www.likaunika.org

Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medlemsförbund: Förbundet för Sveriges Dövblinda (FSDB), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdom (RBU), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och Synskadades Riksförbund (SRF). www.likaunika.org