BIG BAG

Liknar ditt garage en båtplats vintertid?

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 13:23 CEST

Det är inte helt ovanligt att garage i fastigheter  har för dålig avrinning för att klara snö och slask. T.o.m. i relativt nybyggda hus inträffar det att golvens fall är för flacka, eller att avdunstningen av olika skäl är för långsam. Dipart är ett företag med erfarenhet att lösa problem i garage. Vi träffar dem vid ett av deras garageprojekt i Stockholms innerstad.

– Det är en fuktig och varm arbetsplats, men att se skillnaden när vi är klara gör att såna här projekt känns kul att jobba med, säger Niklas Nettelbladt. Arbetsledare vid Dipart.

– I det här garaget är golvet närmast vågrätt, berättar  Niklas Nettelbladt. Det finns inga golvbrunnar och vattnet samlas i pölar på golvet. Större delen av året klarar vanlig avdunstning att ta hand om vätan, fortsätter Niklas, men vintertid kan vattennivån vara så hög att det inte går att nå sin bil utan att bli blöt om skor och strumpor.

– Olika golv har olika problem och det finns ingen patentlösning som löser problem. Vid detta projekt börjar vi med att fräsa ner golven några centimeter, för att sedan gjuta en ny yta med ett tillräckligt fall. Vi behöver inte fördyra projektet med att fräsa ner golvbrunnar och avloppsrör. Istället leds vattnet till speciella markrännor, speciellt tillverkade för att fördela vattnet över stor area för att avdunsta tillräckligt snabbt.

– I lite äldre fastigheter saknar många garagegolv tätskikt. Ända fram till en bit in på 70-talet byggdes garage på det sättet. Nu riskerar dessa golv att tappa bärighet, i takt med att betong och armering ”ruttnar”.

Artur vid Dipart spolar rent golven från betongrester och slam efter fräsning.

– Inget av Diparts garageprojekt är det andra likt även, om det ser ut så på ytan när vi kommer in med våra betongfräsar, högtrycksaggregat och andra redskap. Målet för arbetet är det däremot ingen skillnad på.  Ingen ska behöva stövlar för att nå sin bil, inte ens på vintern, avslutar Niklas.

År 2003 presenterade BIG BAG storsäckar för byggavfall, som en enkel och miljösmart ersättare till container eller  transport med egen bil och släpvagn.
Idag erbjuder företaget en mängd olika kärl och metoder för insamling och sortering av avfall från bygg, industri, fastighet, kontor och privatbostäder.
BIG BAG behandlar allt icke miljöfarligt avfall vid egna anläggningar och genom att kombinera automatisk och manuell sortering kan mer än 99% återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas.

För mer information om BIG BAG, ring 08-30 21 00, mejla info@bigbag.nu eller besök oss på www.bigbag.nu.