Svenska Kraftnät

Likströmkabeln till Finland reparerad: Fenno-Skan åter i drift 13 februari

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 17:03 CET

Reparationen av likströmslänken Fenno-Skan mellan Sverige och Finland är klar. Under måndag 12 februari har länkens drift provats upp till full effekt. Den är tillgänglig för elhandel mellan länderna från och med idag tisdagen 13 februari. Fenno-Skan drabbades av ett haveri 2 december 2006. Skadan lokaliserades till kabeln på den finska sidan, på bottnen ca 8 km från kusten. Kabeln har reparerats med hjälp av ett fartyg som är konstruerat för att klara svåra havsförhållanden med hård vind och isbeläggning. Reservkabel samt två skarvningar har använts i arbetet. Senast ett haveri inträffade på Fenno-Skan var i januari 2005. Skadan på kabeln var även då på den finska sidan, några kilometrar från den nu aktuella skadeplatsen. Fenno-Skan ägs till lika delar av Svenska Kraftnät och det finska stamnätsföretaget Fingrid.

Mer information om reparationen etc. kan lämnas av Svenska Kraftnäts underhållschef Per Kvarnefalk, tel 08-739 78 89, mobil 070-539 78 89, och avdelningschef Bo Krantz, tel 08-739 78 40, mobil 0703-11 74 72.

Meddelandet är utsänt av presschef Mårten Norgren, tel 08-739 7958, mobil 070-539 7958.