Norrköpings kommun

Likvärdig ersättningsmodell för hemtjänsten

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 09:00 CEST

Vård- och omsorgskontoret arbetar just nu med att tydliggöra tidsåtgången för utförandet av hemtjänstinsatser. Syftet är att få fram en ersättningsmodell för hemtjänsten som ska vara likvärdig för såväl privata aktörer som för kommunen när lagen om valfrihetssystem (LOV) införs senast 2018.

Norrköpings kommunfullmäktige tog i januari beslut om att konkurrensutsätta hemtjänsten enligt LOV. Det innebär att den enskilda hemtjänsttagaren vid införandet kan välja mellan kommunal hemtjänst eller hemtjänst från något auktoriserat privat företag.

– Att få kontroll på kostnadsfördelningen har länge varit efterfrågat från politiken och nödvändigt oavsett om vi inför LOV eller inte. För att få relevanta ersättningsnivåer är det absolut nödvändigt. Det är grunden för att LOV inte ska bli kostnadsdrivande, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgskontoret arbetar nu med att förbereda införandet. När kommunen börjar lägga ut uppdrag på privata aktörer måste det vara klart vilken ersättning utföraren ska ha och i förhållande till vilken insats. Tidigare har hemtjänsten planerats utifrån en total tid för insatserna. Kringtiderna för administration och transport mellan hemtjänsttagarna har inte synliggjorts i planeringen. Nu behöver kringtiderna synliggöras för att kunna avgöra hur mycket tid som faktiskt krävs för att uppfylla hemtjänsttagarnas behov. Den tid som tidigare legat i datorsystemet kommer att delas upp i flera delar så att det tydligt redovisas hur lång tid varje del tar och personalen kommer att se sin förflyttningstid i schemat.

– Hemtjänstpersonalen kommer generellt sett att vara på plats under lika lång tid som tidigare, därför ska inte detta påverka den enskilda hemtjänsttagaren. Skillnaden blir att logistiken och arbetsmiljön förbättras med en ökad tydlighet i vilka faktiska tider som gäller, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

Upplysningar
Magnus Johansson
Titel: vård- och omsorgsdirektör
Telefon: 011-15 22 16

Eva-Britt Sjöberg (KD)
Titel: vård- och omsorgsnämndens ordförande
Telefon: 076-762 03 53
_______________________________________________________
Avsändare: Kajsa Nilsson, presskommunikatör
Telefon: 011-15 18 84

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!