Socialdemokraterna i Malmö

Likvärdig skola i fokus för Socialdemokraterna i Malmö

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 21:22 CEST

Socialdemokraterna i Malmö vill se en samlad skolorganisation med förskolenämnd, en grundskolenämnd och en gymnasienämnd. Det har partiets högsta beslutande organ, representantskapet, fastställt på måndagen. Ställningstagandet baseras på remissvar från socialdemokratiska föreningar.

–        Skolan har med regeringens sorteringspolitik återigen blivit en klassfråga och den minskade likvärdigheten slår hårt mot Malmös skolor. Vi är beredda att vända på varje sten för att skapa de bästa förutsättningarna för att alla Malmös barns ska lyckas med sin skolgång. En samlad organisation är en viktig bit i det arbetet och kommer att ge ökade möjligheter att fokusera på det allra viktigaste; nämligen det kvalitetsarbete som sker i klassrummet. Socialdemokraterna vill också se starkare koppling mellan arbetsmarknadsinsatserna och utbildning och föreslår att man utreder möjligheten att flytta JobbMalmö till den nya nämnden för gymnasie- och vuxenutbildning, säger Joakim Sandell (S), ordförande för Socialdemokraterna i Malmö.

 

Jag är glad att Socialdemokraterna i Malmö så tydligt backar upp Kommunstyrelsens beslut om en ny skolorganisation. En stad och ett land som ska stå starkt måste investera i skolan och ungdomarna och vi socialdemokrater i Malmö vill också ta krafttag i den nationella skolpolitiken. På nästa möte kommer vi att behandla ett förslag till vår partikongress för en likvärdig och sammanhållen skola. Eleverna ska vara medborgare med rätt till en bra utbildning och inte kunder på en skolmarknad, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), skolkommunalråd tillika ledamot i styrelsen för Socialdemokraterna i Malmö.

 

Kontaktpersoner:

Joakim Sandell, 0733-66 43 37

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01