Umeå kommun

Likvärdiga arbetsvillkor för individ- och familjeomsorgens medarbetare

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 17:08 CEST

Individ- och familjenämnden anser att medarbetare inom individ- och familjeomsorgens öppenvård ska omfattas av likvärdiga arbetstidsvillkor som medarbetare inom individ- och familjeomsorgens myndighetutövning.

Umeå kommun har under våren genomfört förändringar i kontorsavtalet. Detta har medfört att medarbetare inom individ- och familjeomsorgen har olika arbetstidsavtal med skilda villkor.

- Det är viktigt med likvärdiga arbetsvillkor för verksamheter som arbetar inom samma sektor i individ- och familjeomsorgen för att få en organisation som arbetar med ett sammanhållet stöd. Vi vill ha en likvärdig personalpolitik som främjar en ”vi-känsla” i organisationen och därför har nämnden tagit ett principiellt ställningstagande om att vi anser att det ska gälla, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Individ- och familjenämndens synpunkter skickas till personalutskottet för ställningstagande i frågan.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden Umeå kommun
070-330 15 17
mejlUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.