Ainax Aktiebolag

Likvidationen är avslutad och bolaget är upplöst

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 14:17 CET

Likvidatorns arbete med att avveckla Ainax genom likvidation är nu avslutat. Vid
en extra bolagsstämma den 10 november framlade likvidatorn sin slutredovisning.
Då likvidatorn framlagt sin slutredovisning är bolaget upplöst.
Under mars 2006 har likvidatorn till de aktieägare i Ainax som var införda i
aktieboken den 28 februari 2006 skiftat ut en A-aktie i Scania på varje aktie i
Ainax. Likvidatorn har idag den 15 november 2006 till de aktieägare som var
införda i aktieboken den 10 november 2006 skiftat ut ett belopp om 2,66 kr per
aktie i Ainax.

För mer information, vänligen kontakta:
WISTRAND ADVOKATBYRÅ, Margreth Löfgren, telefon 08-507 200 00.