HQ Fonder AB

Likviditetsgaranti i HQ Fonder-aktien

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2003 10:43 CEST

I syfte att underlätta handeln i HQ Fonder-aktien har HQ Fonder ingått avtal med Hagströmer & Qviberg Fondkommission om likviditetsgaranti i HQ Fonder-aktien. Avtalet innebär i korthet att Hagströmer & Qviberg Fondkommission ställer köp- och säljkurs på börsen i HQ Fonder-aktien och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser. Likviditetsgarantin gäller från och med måndagen den 21 juli 2003.

Kontaktperson vid eventuella frågor:
Hans Hedström, VD 08-5220 2600.

Stockholm den 19 juli 2003
HQ Fonder AB (publ)
Styrelsen