Pergo AB

Likviditetskris i Witex

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 16:50 CEST

Som tidigare meddelats har Witex haft en försämrad finansiell utveckling under våren. Witex har under dagen meddelat marknaden att de eventuellt kommer att ställa in betalningarna senare under veckan.

Witex:s lönsamhet har under våren successivt påverkats negativt vilket i kombination med hög skuldsättning har lett till en likviditetskris för Witex.

Pergo äger sedan tidigare 25,1% av aktierna i Witex. Under rådande förhållanden kommer affären med HW Industries om ett förvärv av Witex inte att kunna genomföras. I ett sådant fall kommer Pergos resultat att belastas av nedlaga kostnader för förvärvsarbete om drygt 20 MSEK. En eventuell nedskrivning av det bokförda värdet på Witex-aktierna kommer att påverka Pergos resultat negativt. Det bokförda värdet på aktierna uppgår per den 31/3-2003 till 135 MSEK.

Pergos finansiella ställning är god. Som kommunicerades i första kvartalsbokslutet för 2003 uppgick Pergos soliditet per den 31 mars till 69%. Av totalt beviljade kreditramar om ca 990 MSEK uppgick upplåningen till 48 MSEK.

Trelleborg 2003-05-26

Pergo AB

Corporate Communications

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
Styrelseordförande – Bertil Villard, tel 08-614 3103
CEO - Raimo Issal, tel 0410-36 31 00
CFO – Annette Kumlien, tel 0410-36 31 00