LinkMed

Likvor får en order på CELDA från Universitetssjukhuset i Linköping

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 10:16 CET

LinkMeds portföljbolag Likvor har fått ytterligare en order på CELDA™, denna gång från Universitetssjukhuset i Linköping. Med Likvor CELDA™ kan kliniken kontrollerat och med stor säkerhet mäta de viktigast parametrar med avseende på tryck- och flödesdynamiken hos patientens cerebrospinalvätska. Detta möjliggör för en ökad kunskap om och diagnos av normaltryckshydrocephalus (NPH), ett tillstånd som ofta och lätt förväxlas med demens. Detta är den fjärde ordern på Likvor CELDA™ sedan CE-märkningen.

Likvor CELDA™ är det första kommersiellt godkända instrumentet för kartläggning av det vätskeflöde som omger hjärna och ryggmärg. Likvor CELDA™ ökar möjligheten för NPH patienter att få rätt diagnos och därmed rätt behandling genom insättningen av en shunt som avleder vätskan, reglerar tryck och flöde. En korrekt diagnos medför stora vinster för patienten och anhöriga. Likvor CELDA™ är också framtaget för kontroll av funktionalitet för en insatt shunt på en patient.

Likvor CELDA™ används tillsammans med ett speciellt framtaget kateterkit, CELDA TOOLS™ ett engångs kit för varje undersökning.

Dold ålderssjukdom
NPH är en relativt okänd sjukdom som ofta av misstag diagnostiseras som demens, Alzheimer eller Parkinson. Orsaken till detta är att symptomen liknar demens med gångrubbningar, förvirring och inkontinens samt att det är framför allt personer över 55 år som drabbas. Studier har visat att upp till 10 procent av demenspatienterna egentligen kan lida av NPH.

Största ägarna i Likvor är LinkMed och Uminova Invest. För mer information om Likvor besök www.likvor.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kjell Öberg, VD Likvor: +46 70 640 14 92
Agneta Edberg, Försäljningsansvarig Likvor +46 70 555 7518
Okee Williams, Portfolio Manager LinkMed: +46 70 600 5364

För mer information om LinkMed besök www.linkmed.se

LinkMed utvecklar Life Science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tretton bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och nio inom diagnostik och medicinteknik. Största ägare är Mohammed Al Amoudi, FastPartner AB (publ), och Mannersons Fastighets AB. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: LMED).