LinkMed

Likvor får en order på CELDA™ från Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 11:22 CET

LinkMeds portföljbolag Likvor har fått en order på Likvor CELDA™ från Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala. Med Livkor CELDA™ kan kliniken med enkelhet och stor precision mäta de viktigast parametrar med avseende på tryck- och flödesdynamiken hos patientens cerebrospinalvätska. Detta möjliggör en ökad kunskap om och diagnos av normaltryckshydrocephalus (NPH), ett tillstånd som ofta och lätt förväxlas med demens. Detta är den andra ordern på Likvor CELDA™, den första kom från Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Likvor CELDA™ är det första kommersiellt godkända instrumentet för kartläggning av det vätskeflöde som omger hjärna och ryggmärg. Det ökar möjligheten för NPH patienter att få rätt diagnos och därmed rätt behandling genom insättningen av en shunt som avleder vätska och reglerar trycket och flödet. En korrekt diagnos medför stora vinster för patienten och anhöriga. Likovr CELDA™ är också det enda instrumentet framtaget för kontroll av funktionalitet för en insatt shunt på en patient.

Likvor CELDA™ används tillsammans med ett speciellt framtaget kateterkit, CELDA Tools™ ett engångs kit för varje enskild patient.

Dold ålderssjukdom
NPH är en relativt okänd sjukdom som ofta av misstag diagnostiseras som demens, Alzheimer eller Parkinson. Orsaken till detta är att symptomen liknar demens med gångrubbningar, förvirring och inkontinens samt att det är framför allt personer över 55 år som drabbas. Studier har visat att upp till 10 procent av demenspatienterna egentligen kan lida av NPH.

Största ägarna i Likvor är LinkMed och Uminova Invest. För mer information om Likvor besök www.likvor.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kjell Öberg, VD Likvor: +46 70 640 14 92
Agneta Edberg, Försäljningsansvarig Likvor +46 70 555 7518
Okee Williams, Portfolio Manager LinkMed: +46 70 600 5364

LinkMed utvecklar Life Science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tretton bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och nio inom diagnostik och medicinteknik. Största ägare är Mohammed Al Amoudi, FastPartner AB (publ), och Mannersons Fastighets AB. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).