LinkMed

Likvor presenterar revolutionerande teknologi

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 09:00 CEST

LinkMeds portföljbolag Likvor AB presenterar sin revolutionerande teknologi för bättre och säkrare diagnostik av idiopatisk Normaltryckshydrocefalus på den vetenskapliga mässan Hydrocephalus 2008 den 17-20 september. Teknologin kan hjälpa patienter med demens, balans- och gångrubbningar samt inkontinens tillbaka till ett normalt liv. Instrumentet kan även användas för att kontrollera hur de shuntar som patienter får inopererade fungerar.

Normaltryckshydrocefalus (NPH - Normal Pressure Hydrocephalus) är benämningen på tillståndet hos patienter med förändrat tryck i den vätska som finns i hjärnans hålrum och i ryggmärgskanalen. Tillståndet kan ge symptom som demens, balans- och gångrubbningar samt inkontinens. Den vanligaste varianten av NPH är idiopatisk Normaltryckshydrocefalus (INPH), vilket drabbar framförallt äldre och lätt förväxlas med demenssjukdomarna Alzheimer och Parkinson. INPH är ett demenstillstånd som är potentiellt reversibelt, vilket innebär att patienter med korrekt diagnos och behandling kan återgå till ett normalt liv. Behandling sker genom insättande av en shunt som hjälper patienten att reglera tryck och flöde av cerebrospinalvätskan.

Säkrare diagnos
Likvors instrument är det första kommersiellt tillgängliga instrumentet för att på ett säkert och bra sätt mäta trycket, flödet och konduktansen av cerebrospinalvätskan. Detta kommer att hjälpa kliniker i diagnostik av INPH samt vid kontroll av shuntars funktionalitet hos patienten. Teknologin bakom Likvors instrument bygger på mer än 30 års klinisk forskning vid Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet. Instrumentet används för närvarande i en fristående klinisk multicenterstudie som genomförs på sex universitetssjukhus i Norden.

Stor marknad
För att få en uppskattning av förekomsten av INPH utgår man från prevalensen av demens. I åldergruppen över 65 år uppskattas cirka 9 procent ha demens och av dessa kan upp till 10 procent i själva verket lida av INPH. I Europa, Nordamerika och Japan motsvarar detta cirka 1,4 miljoner personer. Likvor möjliggör för dem att få rätt diagnos och därmed rätt behandling, vilket medför stora vinster främst för patienten men också för samhället.

Hydrocephalus 2008 (www.hydrocephalus2008.com) är den stora vetenskapliga konferensen inom detta fält som i år hålls i Hannover den 17-20 september.

Instrumentet kommer att CE märkas under hösten och finnas för försäljningen i början av 2009. Likvor AB bildades i början av 2007 och förvärvade då alla rättigheter till instrumentet och tillhörande patent av forskarna bakom teknologin. Största ägarna i Likvor är Uminova Invest och LinkMed med vardera 49 procent av aktiekapitalet. För mer information om Likvor besök www.likvor.com.För ytterligare information:
Kjell Öberg, VD Likvor
tel. 090 - 15 48 94

Okee Williams, Portfolio Manager LinkMed
tel. 08 -508 93 940

LinkMed driver tillsammans med innovatörer upp nya life science-företag. Genom att tillföra kompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tolv bolag, varav sju inom läkemedelsutveckling och bioteknik och fem inom medicinsk teknik. Största ägare är FastPartner, Koncentra Holding och grundaren Ingemar Lagerlöf. LinkMed är noterat på OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).