Statsrådsberedningen

Lilja 4-ever – ett projekt om människohandel för gymnasieskolan

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 13:17 CEST

Regeringen har idag beslutat att stödja visningen av filmen Lilja 4-ever med 1,5 miljoner kronor. Lukas Moodyssons omskakande film om människohandel kommer nu i ett samarbete mellan regeringen och Svenska Filminstitutet, Rädda Barnen, Memfis Film och Sonet Film att erbjudas gymnasieskolan under åren 2003-2004.

- Det viktigt att en så angelägen film som Lilja 4-Ever kan fortsätta att användas och leda till debatt och diskussion kring ett samhällsproblem som är större än vad vi kanske kan föreställa oss. Prostitution och kvinnohandel är en del av mäns våld mot kvinnor och barn, säger vice statsminister Margareta Winberg.

- Jämställdhet kan inte uppnås så länge män köper, säljer och utnyttjar kvinnor och barn genom att prostituera dem. Därför måste vi tidigt grundlägga attityder och värderingar där det inte är rimligt att kunna köpa tillgången till en annan människas kropp, säger Margareta Winberg.

Efter modell från framgången med ”Levande Historia på film” kommer ”Lilja 4-ever” att göras tillgänglig för gymnasiet genom Skolbio, en verksamhet som når i runda tal dryga 600 000 skolelever årligen.

Erbjudandet omfattar gratis filmhyra för visning på biograf samt en gratis skrift kring ”Lilja 4-ever”. Skriften problematiserar frågor kring människohandel och prostitution i syfte att utgöra en stimulans för skolans arbete kring attitydförändring och analys av bakomliggande samhälleliga strukturer. Skriften kommer även att rymma texter om könsroller och könsrollsmönster utifrån både pojk- och flickperspektiv samt en diskussion om hur bilden av manligt/kvinnligt beskrivs i medierna och om sexualiseringen av det offentliga rummet. Därtill görs en filmhandledning, ett studiematerial där filmens berättarmedel genomlyses.

Projektledningen på Svenska Filminstitutet kalkylerar med cirka 700 visningar vilket skulle nå en publik på omkring 100 000 elever.Materialet skall även erbjudas i ett pilotprojekt för värnpliktiga.

Zoran Alagic, Pressekreterare
08-405 48 60, 070-372 34 03