Lilla Edets kommun

Lilla Edets kommun medverkar i internationell konferens

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 17:07 CET

AER (Assembly of European Regions) arrangerar en internationell konferens i Helsingfors den 20 till 21 november där syftet är att visa modeller för hur man på ett framgångsrikt sätt kan implementera drogförebyggande arbete på alla nivåer; nationellt, regionalt och lokalt.

Lilla Edets drogförebyggande arbete har uppmärksammats och kommunen har därför blivit inbjuden att medverka vid konferensen. Kommunen representeras av kommunalrådet Madeleine Dahlgren samt folkhälsosamordnare Ann-Kristin Lövqvist och drogförebyggare Eva-Lena Ståhl.

AER är en politisk organisation som sedan 1985 främjar regionernas intressen på det europeiska planet. Grundtanken är att regionerna bär upp demokratin i Europa. AER består av 250 medlemsregioner från 26 länder samt tolv interregionala organisationer. AER är det största samarbetsnätverket i Europa.