Uppsala Vatten och Avfall

Lilla sopbilen förenklar för Uppsalas fastighetsägare

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2011 10:30 CEST

Uppsala Vatten erbjuder fastighetsägare ett alternativ där avfallshämtning med ett ordinarie fordon inte är möjligt. Hämtning av avfall möjliggörs på ställen som annars skulle behöva byggas om eller ge dåliga arbetsförhållanden.


Det mindre fordonet kommer framför allt att rulla i centrala Uppsala där det är trånga eller knepiga förhållanden, till exempel gränder eller gårdar där ombyggnation inte får göras på grund av att fastigheterna är k-märkta.


Ett alternativ för smidigare avfallshämtning 
Samtek hämtar avfall på uppdrag av Uppsala Vatten. Tillsammans har de hittat en lösning som hjälper fastig-hetsägare att få avfallet hämtat där det idag inte går att hämtas eller där det är dåliga arbetsförhållanden för fastighetsägare eller chaufför.


- Den lilla bilen kommer att komma fram på ett smidigare sätt och fastighetsägaren slipper bygga om eller hitta en lösning för att få ut kärlen till hämtplatsen säger Michael Persson, Avfallschef på Uppsala Vatten.


Lilla sopbilen ger bättre arbetsförhållanden
Redan nästa vecka kommer den nya bilen att börja rulla i centrala Uppsala och entreprenören Samtek är nöjda eftersom det framför allt blir en förbättring för deras chaufförer.


Fastighetsägare i Uppsala måste själva ansöka om att få avfallskärlen tömda av ett specialfordon. För hämtningen finns en egen taxa och grundavgiften är samma som för vanlig hämtning, men hämtningsavgiften per kärl blir gånger två. Däremot kan kostnad för långa dragavstånd bli lägre än för ordinarie hämtning eftersom ett mindre fordon kommer fram på ett lättare sätt.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 150 anställda med en omsättning på dryga 400 miljoner kronor (2009).